Pierwsze zaświadczenia rozdane

Uczestnicy projektu współfinansowanego ze środków unijnych „Od szkolenia do zatrudnienia – YEI” z Młodzieżowego Centrum Kariery w Bielawie (Dolnośląska WK) zakończyli 19 grudnia cykl spotkań z doradcą zawodowym.

Dzięki indywidualnym i grupowym spotkaniom młodzi ludzie wiedzą już jaką wartością w życiu jest praca, co decyduje o tym, że ją podejmujemy oraz jakie potrzeby zaspokaja aktywność zawodowa. Indywidualne spotkania pozwoliły młodzieży określić swoje mocne i słabe strony oraz predyspozycje zawodowe. Dużo pytań pojawiło się w trakcie omawiania dokumentów aplikacyjnych oraz przygotowania się do rozmowy kwalifikacyjnej. Dyskutowano też o aktualnej sytuacji kobiet i mężczyzn na rynku pracy, szczególnie ludzi młodych rozpoczynających swoją karierę zawodową.

Uczestnicy projektu kończą spotkania z doradcą zawodowym z opracowanym Indywidualnym Planem Działania. Zwieńczeniem zajęć było wręczenie zaświadczeń ukończenia pierwszych, ale nie ostatnich spotkań w ramach tego projektu.