Wszystko o rynku pracy

W jednostkach Lubelskiej Wojewódzkiej Komendy OHP odbywają się zajęcia z doradztwa zawodowego dla uczestników unijnego projektu „Od szkolenia do zatrudnienia – YEI”.

W Ośrodku Szkolenia Zawodowego w Tomaszowie Lubelskim uczestnicy projektu poznają zagadnienia dotyczące metod aktywnego poszukiwania pracy, redagowania dokumentów aplikacyjnych (CV oraz listu motywacyjnego), przygotowania do rozmowy kwalifikacyjnej, a także autoprezentacji. Beneficjenci zapoznają się również z tematyką rynku pracy, instytucjami, instrumentami i usługami rynku pracy, aktualną sytuacją kobiet i mężczyzn na lokalnym rynku pracy, a także z kwestiami dotyczącymi godzenia życia rodzinnego i zawodowego.

Z kolei w Młodzieżowym Centrum Kariery w Hrubieszowie młodzi ludzie zastanawiali się nad definicją talentu, a w szczególności nad swoimi talentami i umiejętnościami. Dowiedzieli się jak zarządzać, odkrywać i rozwijać swoje zdolności. Doradca omówił również pojęcie motywacji, która jest bardzo ważna w procesie poszukiwania pracy. Dzięki ćwiczeniom uczestnicy uświadomili sobie czym są demotywatory i poznali sposoby na wzmacnianie własnej motywacji do działania.

Indywidualne zajęcia z doradcami trwały w Młodzieżowym Centrum Kariery w Parczewie i Punkcie Pośrednictwa Pracy w Łęcznej. Celem spotkań była pomoc w określeniu predyspozycji zawodowych uczestników, skonstruowanie dokumentów aplikacyjnych, jak również ułatwienie podjęcia decyzji co do wyboru przeszłego miejsca stażu i zatrudnienia.

W projekcie „Od szkolenia do zatrudnienia – YEI” w jednostkach Lubelskiej Wojewódzkiej Komendy OHP bierze udział 150 osób w wieku 18-24 lat, nieuczących się i niepracujących. Grupę tworzy 90 kobiet i 60 mężczyzn. Dzięki udzielonemu wsparciu zostaną oni wyposażeni w kompetencje, umiejętności i kwalifikacje niezbędne do znalezienia pracy.