150 rocznica urodzin Józefa Piłsudskiego

Kilkunastoosobowa grupa uczestników rybnickiego Hufca Pracy (Śląska WK) pod opieką wychowawcy Radosława Bały (zdjęcie u góry) wzięła udział w wieczorze patriotycznym zorganizowanym przez Związek Piłsudczyków w Bibliotece Miejskiej w Rybniku dla uczczenia 150 rocznicy urodzin Marszałka Józefa Piłsudskiego.

Spotkanie, któremu przyświecały słowa Piłsudskiego „Być zwyciężonym i nie ulec to zwycięstwo, zwyciężyć i spocząć na laurach to klęska”, zapoczątkowało odśpiewanie pieśni I Brygady Legionów Polskich „My, Pierwsza Brygada”. Wydarzenia historyczne związane z osobą marszałka przybliżył zebranym Prezes Oddziału Terenowego Związku Piłsudczyków płk rez. pil. Tadeusz Dłużyński, wielokrotnie zaznaczając jego wielką rolę w dążeniu Polski do niepodległości i jej odzyskania. A potem ponownie uczestnicy spotkania przy akompaniamencie zespołu muzycznego śpiewali pieśni patriotyczne, jak „Warszawianka”, „O mój rozmarynie”, „Tam za górą jest granica” czy „Ułani, ułani” oraz – na zakończenie – pieśń „Boże coś Polskę”.

W Ośrodku Szkolenia i Wychowania OHP w Barlinku (Zachodniopomorska WK) młodzież z klasy trzeciej Gimnazjum dla Dorosłych przygotowała uroczysty apel, w którym wzięli udział nauczyciele szkoły i wychowawcy z OHP i podopieczni Ośrodka. Uczniowie przypomnieli w trakcie inscenizacji postać Józefa Piłsudskiego i czasy, w jakich żył. Poruszane wątki przeplatane były pieśniami patriotycznymi. Po zakończeniu części oficjalnej Rada Uczestników udała się pod pomnik Józefa Piłsudskiego, gdzie złożyła kwiaty oraz zapaliła znicze. Tego samego dnia w godzinach popołudniowych w świetlicy koła LOK w siedzibie Ośrodka odbył się konkurs strzelecki. Do współzawodnictwa pod okiem Henryka Jałowieckiego przystąpiło dwudziestu uczestników. Trójka najlepszych z nich została wyróżniona dyplomami oraz upominkami.

Barlinek
Krosno

W 150. rocznicę urodzin Józefa Piłsudskiego młodzież z 9-10 Hufca Pracy w Krośnie (Podkarpacka WK) będąca uczniami Miejskiego Zespołu Szkół nr 5 uczestniczyła w apelu szkolnym poświęconym jego osobie. Jak napisano w uchwale szkolnej: „Józef Piłsudski był twórcą idei bliskiej współpracy narodów Międzymorza, utworzenia grupy państw z Europy Środkowo-Wschodniej, które stanowiłyby barierę przeciwko ekspansji sowieckiej Rosji i zabezpieczały niepodległość Polski. W okresie okupacji niemieckiej i kilkudziesięciu lat władzy sowieckiej nad Polską marszałek Józef Piłsudski stał się symbolem nieugiętej walki o niepodległość oraz przykładem dla kolejnych pokoleń polskich patriotów”. Biografię Józefa Piłsudskiego od narodzin aż do śmierci, poprzedzając swoje wypowiedzi pokazem multimedialnym, przedstawił entuzjasta historii i wspaniały orator Wiesław Biedroń. Na scenie szkolnej auli wystąpiła również młodzież prezentując fragmenty wypowiedzi na temat marszałka polityków mu współczesnych.