Bliżej funduszy

Trzecie regionalne spotkanie z cyklu „Bliżej Funduszy Europejskich” odbyło się 5 grudnia w Podlaskim Urzędzie Wojewódzkim w Białymstoku z udziałem Wojewody Podlaskiego Bohdana Paszkowskiego oraz dyrektor Departamentu Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego MRPiPS Moniki Zielińskiej-Choiny i było poświęcone realizowanym w województwie podlaskim projektom współfinansowanym z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Organizatorem Konferencji było Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, a współorganizatorami – Okręgowy Inspektorat Służby Więziennej w Białymstoku i Podlaska Wojewódzka Komenda OHP. Zarówno Dyrektor Okręgowy Służby Więziennej płk Piotr Kondraciuk, jak i zastępca Wojewódzkiego Komendanta OHP Piotr Modzelewski (na zdjęciu u góry podczas wystąpienia) scharakteryzowali w swoich wystąpieniach działalność swoich instytucji szczególnie uwzględniając realizację projektów w ramach funduszy europejskich.

Konferencję podzielono na cztery główne sesje tematyczne odpowiadające wybranym obszarom, za które odpowiada MRPiPS w Programie Operacyjnym Wiedza Edukacja Rozwój, w tym dotyczące projektów realizowanych przez OHP i Centralny Zarząd Służby Więziennej, projektów konkursowych w ramach „Gwarancji dla młodzieży” i włączania społecznego, projektów poświęconych wsparciu osób niepełnosprawnych oraz projektów poświęconych ekonomii społecznej.

Od prawej: zastępca Wojewódzkiego Komendanta OHP Piotr Modzelewski, Dyrektor Departamentu Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego Monika Zielińska-Choina, Dyrektor Okręgowy Służby Więziennej w Białymstoku płk Piotr Kondraciuk, Kierownik Zespołu programów europejskich i rynku pracy w Podlaskiej WK OHP w Białymstoku Elżbieta Dziemianiuk i Dyrektor Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży w Białymstoku Agnieszka Jankiewicz.

W pierwszej sesji wypowiadali się m.in. specjalista z Okręgowego Inspektoratu Służby Więziennej w Białymstoku mjr Michał Zagłoba, prezes Zarządu Podlaskich Zakładów Zbożowych SA Andrzej Majewicz, kierownik Zespołu programów europejskich i rynku pracy z PWK OHP Elżbieta Dziemianiuk, opiekunka uczestników projektu „Obudź swój potencjał – EFS” z Centrum Budowlanego Przedsiębiorstwa Handlowego „Koszewski Eugeniusz i Wspólnicy Spółka Jawna – Market Mrówka” w Augustowie Agnieszka Ulikowska oraz Bartosz Jonik uczestnik wymienionego projektu realizowanego w Młodzieżowym Centrum Kariery w Augustowie.

Przede wszystkim prezentowano przykłady dobrych praktyk podczas wdrażanych projektów. W szczególnie motywujący sposób przedstawił swoją ścieżkę rozwoju zawodowego uczestnik projektu realizowanego przez OHP Bartosz Jonik, który zaprezentował siebie jako przykład, że „warto brać udział w projektach EFS”. W pozostałych sesjach zabierali głos m.in. przedstawiciele MRPiPS, instytucji realizujących projekty z funduszy europejskich, MOPS, Wyższej Szkoły Finansów i Zarządzania w Białymstoku, Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Białymstoku, Towarzystwa Inwestycji Społeczno-Ekonomicznych, Banku Gospodarstwa Krajowego, Ośrodka Wspierania Organizacji Pozarządowych.

W trakcie konferencji odbywały się także konsultacje w zakresie naboru wniosków prowadzone przez przedstawicieli z MRPiPS.