Rynek pracy bez tajemnic

Doradca zawodowy Agnieszka Łącka zakończyła cykl 40-godzinnych zajęć grupowych dla uczestników projektu „Od szkolenia do zatrudnienia – YEI”, które odbywały się w Młodzieżowym Centrum Kariery w Jaśle (Podkarpacka WK).

Zajęcia poświęcono zagadnieniom rynku pracy, ale ich celem było również zintegrowanie grupy oraz określenie mocnych i słabych stron każdego uczestnika projektu. Młodzież nabyła umiejętności autoprezentacji, przygotowała się do rozmowy kwalifikacyjnej, nauczyła sporządzania dokumentów aplikacyjnych. Zapoznała się także z instytucjami i instrumentami oraz usługami rynku pracy, aktualną sytuacją kobiet i mężczyzn na rynku pracy. Nabytą wiedzę doskonalono podczas ćwiczeń i warsztatów zespołowych.