Dla osób z niepełnosprawnością

Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży w Białymstoku (Podlaska WK) uczestniczyło 29 listopada w Targach Pracy dla Osób z Niepełnosprawnością. Przedsięwzięcie zostało zorganizowane przez Centrum Edukacji i Aktywizacji Zawodowej Osób Niepełnosprawnych, Polski Związek Niewidomych oraz Urząd Miasta Białystok przy współpracy z Wojewódzkim i Powiatowym Urzędem Pracy w Białymstoku.

Odwiedzającym stoisko Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży zostały przedstawione szczegółowe informacje na temat aktualnych ofert zatrudnienia krótkoterminowego i stałego dostępnych w Młodzieżowym Biurze Pracy oraz dotyczące pośrednictwa pracy za granicą w ramach sieci EURES. Zachęcano również do uczestnictwa w projektach unijnych realizowanych przez OHP oraz konsultacjach i zajęciach prowadzonych przez doradców zawodowych. Odwiedzającym rozdawano ulotki informacyjne i broszury dotyczące działalności OHP oraz zeszyty promujące Elektroniczne Centrum Aktywizacji Młodzieży. Wydarzenie było okazją do zapoznania się z działalnością lokalnych przedsiębiorstw pod kątem perspektyw zatrudnieniowych, wymaganiami i oczekiwaniami od kandydatów do pracy oraz obowiązującymi procedurami rekrutacyjnymi.