Na początek IPD

W Centrum Kształcenia i Wychowania OHP w Szczawnicy/Jabłonce do projektu „Od szkolenia do zatrudnienia – YEI” przystąpiło 20 uczestników. Zgodnie z harmonogramem część z nich skorzystała już ze spotkań z doradcą zawodowym, który postawił szczegółowe diagnozy predyspozycji zawodowych pod kątem planowania rozwoju kariery zawodowej. Opracowane Indywidualne Plany Działania (IPD) gwarantują otrzymanie pełnej oferty wsparcia, obejmującej wszystkie formy pomocy, które zostaną zidentyfikowane u danej osoby jako niezbędne w celu poprawy jej sytuacji na rynku pracy lub uzyskania zatrudnienia.

Następny etap to spotkania grupowe z doradcą zawodowym, a potem warsztaty aktywnego poszukiwania pracy, których tematami będą m.in. metody aktywnego poszukiwania zatrudnienia; autoprezentacja; przygotowanie do rozmowy kwalifikacyjnej; poznanie instytucji, instrumentów i usług rynku pracy oraz aktualnej sytuacji kobiet i mężczyzn na lokalnym rynku pracy.