Obradowała Rada Programowa

W Brodnicy, mieście, w którym działa jeden z czterech hufców pracy Kujawsko-Pomorskiej Komendy, odbyło się 29 listopada posiedzenie Wojewódzkiej Rady Programowej. Przybył na nie Komendant Główny OHP Marek Surmacz.

Brodnicki hufiec na przestrzeni ostatnich lat znacząco zwiększył swój potencjał organizacyjny. Zaczynał w 1987 roku od 90 uczestników. Teraz uczy się w nim i zdobywa zawód ponad 200. Komendant brodnickiego hufca Dariusz Malinowski, kierujący jednostką od 2007 roku, przedstawił podczas obrad jego działalność, która dzięki dobrej współpracy ze szkołami, pracodawcami oraz instytucjami może być tak bogata i różnorodna oraz skupiać tylu młodych ludzi. Warto nadmienić, że w latach 2014-2016 hufiec był organizatorem Ogólnopolskiego Festiwalu Kultury Młodzieży OHP. Przewodnicząca Wojewódzkiej Rady Młodzieży Patrycja Madejewska, a zarazem uczestniczka hufca w Brodnicy opowiedziała o swoim pobycie w OHP oraz korzyściach z niego płynących. Współpracę z Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Brodnicy z jednostkami OHP przedstawił dyrektor CKZiU Jacek Gniadkowski wskazując na wielostronność wspólnie realizowanych form działalności dla młodzieży. Znacząca pozycję OHP w środowisku lokalnym podkreśliła również wiceprzewodnicząca Rady Powiatu dyrektor Biura Oświaty Urzędu Miejskiego w Brodnicy Anna Kupczyk.

Podczas posiedzenia poruszono również kwestie związane z rynkiem pracy. Doradca zawodowy MCK w Brodnicy Grażyna Moszczyńska scharakteryzowała podejmowane przez jednostkę działania oraz realizowane projekty.

Wojewódzki Komendant OHP Małgorzata Taranowicz (na zdjęciu u góry, pierwsza z lewej) podsumowała działalność Komendy w bieżącym roku. Podkreśliła najbardziej istotne osiągnięcia oraz realizowane przedsięwzięcia, w tym wspólne działania z Ministerstwem Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, jak np. Dzień Dziecka w ogrodach premiera czy rocznica programu 500+ w Konecku. Poinformowała o wynikach rekrutacji do jednostek opiekuńczo-wychowawczych oraz efektywności projektów realizowanych w ramach programu UE „Gwarancje dla młodzieży”. Tak jak poprzedni zabierający głos zaakcentowała wielokierunkowość realizowanych działań na rzecz innych, w które włącza się młodzież wraz z kadrą, jak np. pomoc w usuwaniu skutków nawałnic, które przeszły nad województwem kujawsko-pomorskim w sierpniu czy kwesta na rzecz ekshumacji i identyfikacji żołnierzy wyklętych dla Fundacji Niezłomni.

Komendant Główny OHP Marek Surmacz podsumował podejmowaną w wystąpieniach tematykę doceniając rolę OHP w społeczności lokalnej Brodnicy. Przedstawił także bieżące zadania OHP i wyzwania stojące przed instytucją.

W dyskusji na temat roli OHP, współpracy na rzecz młodzieży oraz realizowanego kształcenia zawodowego wzięli udział również Kurator Oświaty Marek Gralik, dyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy Artur Janas, dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Toruniu Adam Horbulewicz, pracodawcy zatrudniający młodzież OHP, przedstawiciele Cechu Rzemiosł Różnych. Wojewódzka Komendant OHP podziękowała lokalnym pracodawcom zatrudniającym uczestników hufca, wręczając im listy gratulacyjne.

Po części oficjalnej wystąpił uczestnik brodnickiego hufca pracy Mateusz Walkiewicz – wielokrotny uczestnik oraz tegoroczny laureat Ogólnopolskiego Festiwalu Kultury Młodzieży OHP, prezentując pokaz z hula hoop.

Po zakończeniu obrad Komendant Główny Marek Surmacz spotkał się z kadrą brodnickich jednostek organizacyjnych oraz kadrą kierowniczą Wojewódzkiej Komendy OHP.