Indywidualne spotkania z doradcą

W Młodzieżowym Centrum Kariery w Piotrkowie Trybunalskim (Łódzka WK) trwają indywidualne spotkania z doradcą zawodowym w ramach projektu „Od szkolenia do zatrudnienia – YEI”, z którego skorzysta dziesięcioosobowa grupa młodzieży w wieku od 18 do 25 lat, nieucząca się oraz niepracująca.

Zajęcia mają na celu identyfikację potrzeb zawodowo-edukacyjnych młodych ludzi. Podczas spotkań, trwających po cztery godziny na osobę, prowadzone są rozmowy z zakresu planowania indywidualnej ścieżki edukacyjno-zawodowej. Uczestnicy projektu wykonują ćwiczenia oraz testy zainteresowań, motywacji i predyspozycji zawodowych. Opracowują też Indywidualny Plan Działania, który wskazuje działania, jakie należy podjąć w najbliższym czasie dla osiągnięcia celu zawodowego. Na jego podstawie doradca zawodowy określi formy wsparcia, w których uczestnik powinien wziąć udział, a będą to między innymi: kurs komputerowy ECDL, kurs języka angielskiego czy kurs prawa jazdy.