Mój start w Jarosławiu

Za nowymi uczestnikami Hufca Pracy w Jarosławiu (Podkarpacka WK) ostatnie zajęcia w ramach programu wojewódzkiego „Mój START z OHP”, które odbyły się w Zespole Szkół Spożywczych, Chemicznych i Ogólnokształcących.

Głównym założeniem programu, podczas którego przeprowadzono osiem modułów zajęć o charakterze edukacyjno-profilaktycznym, było udzielenie młodzieży wsparcia na początku nauki w Szkole Branżowej oraz nowym środowisku. Zapoznawano uczestników z najbliższym otoczeniem, szkołą, zakładem pracy, strukturami OHP, zasadami bezpieczeństwa i przepisami dotyczącymi nauki i pracy. Odbyło się również spotkanie z rodzicami i – cieszące się największym powodzeniem – zajęcia integracyjne, w ramach których spotkali się wszyscy uczestnicy klas pierwszych. Podjęto także wspólną inicjatywę – zbiórkę nakrętek na rzecz dzieci z Fundacji Podkarpackiego Hospicjum dla Dzieci, dla których udało się zebrać około 10 kg plastikowych nakrętek.

Zajęcia przygotowali i zrealizowali komendant hufca Andrzej Kuca oraz wychowawca Łukasz Rymarz, dając w ten sposób dobry fundament pod rozwój osobisty oraz zawodowy nowych uczestników.