Czas na zajęcia indywidualne

Europejskie Centrum Kształcenia i Wychowania OHP w Roskoszy zakończyło już grupowe zajęcia z doradztwa zawodowego w ramach projektu „Od szkolenia do zatrudnienia – YEI”.

Uczestnicy zdobyli wiedzę z zakresu lokalnego rynku pracy, opracowywania dokumentów aplikacyjnych oraz poznali instrumenty i usługi rynku pracy. Uczyli się zasad godzenia życia osobistego i rodzinnego z pracą zawodową, poznali stereotypy płci funkcjonujące na rynku pracy oraz uczestniczyli w zajęciach polegających na symulacji rozmów kwalifikacyjnych z potencjalnymi pracodawcami. Kolejnym krokiem będą indywidualne zajęcia z doradcami zawodowymi, będące okazją do identyfikacji potrzeb zawodowo-edukacyjnych uczestników projektu oraz wspólnej pracy nad opracowaniem Indywidualnego Planu Działania. W zajęciach uczestniczy jedna dziesięcioosobowa grupa młodzieży w wieku 18-24 lat, pochodząca z terenu powiatu bialskiego oraz Białej Podlaskiej.