20 lat Hufca w Niepołomicach

Hufiec Pracy w Niepołomicach (Małopolska WK), w którym zdobywa wykształcenie i uczy się zawodu 227 uczestników funkcjonuje już dwadzieścia lat.

Z tej okazji 24 listopada w niepołomickim Zamku Królewskim odbył się jubileusz z udziałem Komendanta Głównego Marka Surmacza oraz jego zastępcy Renaty Wicha. Uroczystość rozpoczęła się od mszy św. w intencji Ochotniczych Hufców Pracy, którą odprawili proboszcz Parafii Dziesięciu Tysięcy Męczenników w Niepołomicach ks. Stanisław Mika, duszpasterz Małopolskiej WK OHP ks. Rafał Bobek oraz wieloletni duszpasterz niepołomickiego Hufca ks. Stefan Midor. Po mszy wszyscy goście wraz z pocztem sztandarowym Małopolskiej Komendy przystanęli przy mozaice z podobizną św. Jana Pawła II oddając hołd patronowi Ochotniczych Hufców Pracy. Następnie Drogą Królewską udali się do Zamku.

Wśród zaproszonych gości znaleźli się: Wicewojewoda Małopolski Józef Gawron, Wojewódzki Komendant Małopolskiej WK Krzysztof Świerczek, jego zastępca Bożena Rążewska, były burmistrz Niepołomic Stanisław Kracik, przewodniczący Rady Miasta i Gminy Niepołomice Marek Ciastoń, sekretarz Gminy Teresa Kuźma, dyrektor Wydziału Edukacji Urzędu Miasta Wiesław Bobowski, współpracujący z niepołomickim hufcem dyrektorzy szkół, przedstawiciele powiatowych oraz lokalnych instytucji, absolwenci, uczestnicy niepołomickiego hufca oraz jego byli pracownicy. Do Niepołomic przybyli ponadto dyrektorzy Centrów Edukacji i Pracy oraz kierownicy jednostek organizacyjnych OHP województwa małopolskiego.

Od lewej: Wicewojewoda Józef Gawron, Komendant Główny OHP Marek Surmacz, pierwszy Komendant Hufca Antoni Pietrzyk, Wojewódzki Komendant Krzysztof Świerczek.

W trakcie uroczystości przedstawiono multimedialną prezentację dotyczącą najważniejszych wydarzeń z życia hufca: ogólnopolskie spotkania wigilijne, pielgrzymki do grobu św. Jana Pawła II, wycieczki krajowe i zagraniczne itp. Zaprezentowano również filmy, w tym jeden przygotowany przez młodzież, drugi – przez dział promocji UMiG Niepołomice, w którym o hufcu wypowiadali się Burmistrz Miasta i Gminy Niepołomice Roman Ptak, były wieloletni burmistrz Stanisław Kracik, dyrektor Wydziału Edukacji Wiesław Bobowski, właściciel Piekarni „Iwona” Jarosław Pieprzyca. Wszyscy podkreślali ważną rolę Hufca na terenie gminy i życzyli dalszego jego rozwoju.

Wiele ciepłych słów padło pod adresem pierwszego Komendanta Hufca Antoniego Pietrzyka, którego wytrwałość i ogromna determinacja przyczyniły się do rozwoju jednostki. Za wzorowe, wyjątkowo sumienne wykonywanie obowiązków wynikających z pracy zawodowej Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej przyznał panu Antoniemu Pietrzykowi Złoty Medal za Długoletnią Służbę. Medal, z upoważnienia prezydenta, wręczyli Wicewojewoda Józef Gawron oraz Komendant Główny OHP Marek Surmacz. Wszyscy pracownicy niepołomickiego hufca otrzymali listy gratulacyjne. Do życzeń i gratulacji dołączył Burmistrz Miasta i Gminy Niepołomice Roman Ptak, w imieniu którego przedstawicie Rady Miasta i Gminy przekazali pamiątkową paterę.

Jubileusz był również okazją do podziękowań dla instytucji współpracujących oraz pracodawców, którzy otrzymali pamiątkowe statuetki. W trakcie uroczystości wręczono także dyplomy i nagrody uczestnikom OHP, zwycięzcom konkursu historycznego wiedzy o Ochotniczych Hufcach Pracy: Dawidowi Pomykale (I miejsce), Tomaszowi Łachowi (II miejsce), Aleksandrze Kwaśniewskiej (III miejsce). Na zakończenie w imieniu wszystkich absolwentów podziękowali za lata spędzone w hufcu jego absolwenci Michel Bojko oraz Paweł Antończyk.