Wizyta przygotowawcza

Polsko-Niemieckie Centrum Młodzieży Europejskiej w Olsztynie było gospodarzem w dniach 25-26 listopada wizyty przygotowawczej projektu „Let’s play together” realizowanego m.in. przez grupę „Dream Team” z Warmińsko-Mazurskiej Wojewódzkiej Komendy OHP w ramach programu Erasmus+ Młodzież.

W projekt, który odbędzie się w dniach 6-13 grudnia w Olsztynie z udziałem 30 osób, zaangażowanych jest pięć krajów – Estonia, Włochy, Litwa, Rumunia i Polska. Jego głównym celem jest pokazanie młodym ludziom możliwości spędzania czasu wolnego w sposób twórczy, korzystając z gier, które były popularne w czasach, gdy nie było jeszcze smartfonów, telewizji, Internetu. W międzynarodowych grupach młodzież będzie pracować nad nowymi grami, łącząc niektóre elementy z już istniejących. Efekt pracy zostanie zaprezentowany i przetestowany przez dzieci z Przedszkola Miejskiego nr 20 oraz młode osoby z Pałacu Młodzieży w Olsztynie. W celu rozpowszechnienia nowych gier powstanie ulotka w języku angielskim oraz językach krajów partnerskich biorących udział w projekcie.

Podczas wizyty przygotowawczej delegacje podzieliły się zadaniami, obowiązkami, omówiły sprawy organizacyjne oraz główne cele projektu. Ponadto, w trakcie spotkania stworzono słownik wyrazów niezbędnych w codziennej komunikacji oraz typowe zwroty, które będą wykorzystywane podczas prezentacji narodowych gier. Istotnym elementem było zwiedzanie Olsztyna i miejsc, w którym odbędzie się całe przedsięwzięcie.