Spotkanie rekrutacyjne

W Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży w Rzeszowie (Podkarpacka WK) odbyło się 10 listopada spotkanie rekrutacyjne z kandydatami do unijnego projektu „Od szkolenia do zatrudnienia – YEI”.

Zainteresowanym przedstawiono przede wszystkim korzyści płynące z uczestnictwa w projekcie, a także harmonogram form wsparcia. Komisja rekrutacyjna, której przewodniczyła dyrektor CEiPM w Rzeszowie Bogusława Gubernat przeprowadziła krótkie rozmowy z każdym z przybyłych, a doradca zawodowy pomógł w ustaleniu form wsparcia, z jakich młodzi ludzie skorzystają w trakcie trwania projektu.

Podczas narady komisja wyłoniła dziesięć osób, biernych zawodowo, niepracujących i nieszkolących się, którzy już w najbliższym czasie wezmą udział w spotkaniach z doradcą zawodowym, czego efektem będzie opracowanie Indywidualnego Planu Działania dla każdego uczestnika.