Targi Pracy i Edukacji

W Przeworsku odbyła się 9 listopada kolejna edycja Targów Pracy i Edukacji zorganizowana przez miejscowe Młodzieżowe Centrum Kariery (Podkarpacka WK). Cieszące się coraz większym zainteresowaniem lokalnej społeczności przedsięwzięcie było skierowane głównie do osób bezrobotnych, poszukujących pracy oraz uczących się, zainteresowanych ofertą edukacyjną placówek szkoleniowych z regionu. W targach wzięło udział 30 wystawców, wśród których znalazły się firmy prywatne poszukujące nowej kadry pracowniczej, instytucje rynku pracy, przedstawiciele szkół średnich i uczelni wyższych.

Osoby odwiedzające stoisko OHP mogły skorzystać z porad pośrednika pracy i doradcy zawodowego lub umówić się na indywidualne spotkanie w siedzibie MCK. Każdy zainteresowany podjęciem zatrudnienia uzyskał informacje dotyczące dostępnych propozycji zatrudnienia, jak również bezpłatnych szkoleń i kursów zawodowych. Rozdawano też materiały informacyjne, przekazywano cenne wskazówki i rady z zakresu poruszania się po rynku pracy. Dużym zainteresowaniem wśród zwiedzających cieszył się konkurs wiedzy o OHP. Zachęcano młodych ludzi do uczestnictwa w nowym projekcie unijnym realizowanym w ramach programu „Gwarancje dla młodzieży” – „Od szkolenia do zatrudnienia – YEI”.

Wśród zaproszonych gości obecnych na targach odbywających się pod honorowym patronatem Starosty Przeworskiego Zbigniewa Kiszki znaleźli się m.in.: wicestarosta Powiatu Przeworskiego Janusz Owsiak, Sekretarz Powiatu Przeworskiego Mariusz Pieniążek, Asystent posła Andrzeja Matusiewicza Arkadiusz Orłowski, dyrektor Biura Poselskiego poseł Anny Schmidt-Rodziewicz Mirosław Hajnosz, dyrektor Biura Poselskiego posła Mieczysława Kasprzaka Bogusław Tkaczyk, dyrektorzy miejscowych jednostek rynku pracy, przedstawiciele poradni psychologiczno-pedagogicznej i służb mundurowych.