Spotkania ze studentami

8 listopada w Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży w Białymstoku (Podlaska WK) odbyły się spotkania ze studentami ostatniego roku pedagogiki opiekuńczo-wychowawczej Wydziału Pedagogiki i Psychologii miejscowego Uniwersytetu.

Podczas wizyty młodzież miała okazję poznać specyfikę pracy doradców zawodowych z Mobilnego Centrum Informacji Zawodowej oraz specjalisty ds. rozwoju zawodowego. Studenci zostali poinformowani między innymi, iż usługa poradnictwa zawodowego w OHP skierowana jest do młodzieży w wieku 15-25 lat, uczącej się i poszukującej pracy, która może skorzystać z indywidualnych oraz grupowych porad, a także z aktualnej informacji zawodowej w postaci opisów zawodów, filmów o zawodach czy też multimedialnych programów komputerowych. Wśród omawianych zagadnień znalazła się także tematyka realizowanych zajęć, jak również najczęściej stosowane przez doradców narzędzia diagnostyczne.

Na zakończenie studenci zbadali swoje predyspozycje zawodowe za pomocą testu „Profil zainteresowań” oraz zapoznali się z działalnością Młodzieżowego Biura Pracy w zakresie pośrednictwa pracy zarówno w kraju, jak i za granicą w ramach sieci EURES.