Nagroda Prezydenta RP dla Jacka Burego

9 listopada komendant Środowiskowego Hufca Pracy w Lublinie Jacek Bury w Pałacu Prezydenckim z rąk Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy odebrał Nagrodę Prezydenta RP „Dla Dobra Wspólnego” przyznaną w kategorii „Człowiek”.

Laureat w Ochotniczych Hufcach Pracy pracuje od ponad 10 lat. W uzasadnieniu Kapituła Nagrody napisała, że Jacek Bury to przede wszystkim wspaniały wychowawca, zaangażowany w budowanie patriotycznych postaw i wspólnotowych więzi z młodzieżą o zmniejszonych szansach życiowych, często pochodzącej z rodzin dysfunkcyjnych i patologicznych, a zatem wymagającej szczególnej opieki, zdobycia wykształcenia i przyuczenia do zawodu.

Jacek Bury jest aktywnym członkiem wielu organizacji m.in. Fundacji Niepodległości, Zarządu Lubelskiego Środowiska 27. Wołyńskiej Dywizji Piechoty AK, Zarządu Towarzystwa Przyjaciół Krzemieńca i Ziemi Wołyńsko-Podolskiej oraz wiceprezesem Młodzieżowego Klubu Honorowych Dawców Krwi PCK przy ŚHP. Jacek Bury posiada liczne odznaczenia i wyróżnienia: Srebrny Medal Opiekuna Miejsc pamięci Narodowej przyznawany przez Radę Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa (2010), Medal Komisji Edukacji Narodowej, Odznakę Honorową 27 Wołyńskiej Dywizji AK przyznaną przez Okręg Wołyński Światowego Związku Armii Krajowej, Medal „Pro Patria” przyznany przez Urząd do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych. Zdobył tytuł Patriotycznie Zakręconego Województwa Lubelskiego, przyznany przez komisję plebiscytową w redakcji gazety i portalu Nasze Miasto.

Działa w klubie sportowym Sokolik, z pasją włącza młodzież w rajdy historyczne m.in. szlakiem żołnierzy 27. Wołyńskiej Dywizji Piechoty AK po Lubelszczyźnie i Wołyniu czy szlakiem Legionów Polskich, organizuje m.in. Biegi Papieskie, Wigilię pod Gwiazdami, akcje honorowego krwiodawstwa połączone z okolicznościowymi wystawami historycznymi poświęconymi Żołnierzom Wyklętym, Legionom Polskim i żołnierzom 27 WDP AK, a także zbiórki zniczy na lubelskich cmentarzach. Co roku wspólnie z młodzieżą i wolontariuszami z całej Polski sprząta polskie cmentarze na Wołyniu, a także prawosławne cmentarze w Polsce. Jest współtwórcą koncepcji udziału wychowanków w letnich obozach wędrownych poświęconych odnajdywaniu grobów i ich porządkowaniu. Organizowane przez niego prace przygotowawcze do wyjazdów oraz podsumowujące coroczne obozy aktywizują młodzież – stanowią podstawę do innych działań wychowawczych, takich jak: edukacja patriotyczna, honorowe krwiodawstwo, aktywność na rzecz społeczności lokalnej. W pracach na Ukrainie kładzie nacisk także na budowanie dobrych relacji z miejscową ludnością.

Podczas uroczystości Prezydent RP podziękował laureatom, którzy działają dla dobra wspólnego i budują polskie społeczeństwo jako społeczeństwo obywatelskie. „Dziękuję Państwu, którzy angażujecie do tego młodych ludzi działających jako wolontariusze, uczycie ich w ten sposób obywatelskości, uwrażliwiacie ich na potrzeby społeczeństwa, na potrzeby drugiego człowieka. Pokazujecie im często świat, którego ono w swoim codziennym życiu mogli nawet wcześniej nie dostrzegać, a który istnieje i który właśnie prowadzi do czegoś, co nazywamy wykluczeniem. Uwrażliwiacie ich na to, że ten świat należy zbliżać, przebudowywać go, tak aby był światem lepszym, bardziej sprzyjającym, aby tworzyć szanse dla każdego. To niezwykle ważne” – powiedział Pan Prezydent.

W gali finałowej Nagrody Prezydenta RP „Dla Dobra Wspólnego” uczestniczył m.in. Sekretarz Stanu w Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Stanisław Szwed (pierwszy z lewej, pośrodku na zdjęciu poniżej).

Nagroda Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej „Dla Dobra Wspólnego” promuje postawy, działania i projekty obywatelskie na rzecz dobra wspólnego. Ma honorować szczególnie zaangażowane osoby, organizacje pozarządowe i wartościowe przedsięwzięcia społeczne budujące wspólnotę europejską.

Nagroda przyznawana jest w trzech kategoriach: „Człowiek” – lider, „Dzieło” – przedsięwzięcie, projekt, „Instytucja” – organizacja.

Celem nagrody jest: wzmocnienie Rzeczypospolitej poprzez kreowanie patriotycznych postaw obywatelskich; wspieranie idei budowy społeczeństwa obywatelskiego; umacnianie świadomości obywatelskiej, solidarności oraz budowanie kapitału społecznego; zachęcanie obywateli do czynnego uczestnictwa obywatelskiego oraz podejmowania aktywności na rzecz dobra wspólnego. Przyznanie Nagrody Prezydenta RP „Dla Dobra Wspólnego” następuje poprzez rekomendację członków 16-osobowej Kapituły Nagrody. Nagroda jest cykliczna, przyznawana corocznie. W każdej kategorii jednemu z trzech nominowanych kandydatów przedstawionych przez kapitułę nagrodę przyznaje Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej.

Relacja filmowa z Gali Finałowej II edycji Nagrody Prezydenta RP „Dla Dobra Wspólnego” (Źródło: Prezydent.pl w serwisie Youtube)