Krakowskie Zaduszki

Grupa uczestników z krakowskich Hufców Pracy wzięła udział 3 listopada w Zaduszkach upamiętniających ofiary zbrodni komunistycznych z lat 1945-1956. Przedsięwzięcie zorganizowano w ramach realizacji porozumienia o współpracy pomiędzy Małopolską Wojewódzką Komendą OHP oraz Małopolskim Odziałem Związku Piłsudczyków.

Uroczystości odbyły się przy ulicy Montelupich 7, gdzie na więziennym murze umieszczone są tablice pamiątkowe i Krzyż Pamięci. Udział krakowskich jednostek organizacyjnych OHP poprzedziły pogadanki w poszczególnych grupach wychowawczych, które dotyczyły działalności zbrojnej opozycji antykomunistycznej bezpośrednio po zakończeniu drugiej wojny światowej. Przed uroczystościami młodzież obejrzała zlokalizowane przy krzyżu tablice z imionami i nazwiskami ofiar represji stalinowskich. Większość z nich skazano na karę śmierci na mocy wyroku Wojskowego Sądu Rejonowego w Krakowie, będącego następstwem ówczesnych procesów pokazowych.

Apel pamięci poprowadził sekretarz Porozumienia Organizacji Kombatanckich i Niepodległościowych w Krakowie Edward Jankowski. Po odśpiewaniu hymnu narodowego zebrani wysłuchali okolicznościowych wystąpień: przedstawiciela krakowskiego oddziału Instytutu Pamięci Narodowej Michała Masłowskiego, przewodniczącego Związku Konfederatów Polski Niepodległej Krzysztofa Bzdyla oraz Małopolskiego Kuratora Oświaty Barbary Nowak. Następnie zgromadzeni, w tym delegacja Małopolskiej WK z Wojewódzkim Komendantem Krzysztofem Świerczkiem (na zdjęciu u góry drugi od prawej) na czele, złożyli kwiaty pod murem dawnego więzienia Urzędu Bezpieczeństwa. Zgromadzeni odmówili także modlitwę za spokój dusz zamordowanych.