Na Targach w Lidzbarku Warmińskim

Starosta Lidzbarski Jan Harhaj, Wicestarosta Jarosław Kogut oraz dyrektor Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży OHP w Elblągu Iwona Pekura uroczyście otworzyli 10 października Targi Edukacji i Pracy zorganizowane przez Młodzieżowe Centrum Kariery OHP w Lidzbarku Warmińskim. Ważnym punktem rozpoczynającym przedsięwzięcie było odczytanie listu gratulacyjnego od Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Artura Chojeckiego.

Mieszkańcy Lidzbarka i powiatu mogli zapoznać się z propozycjami kierunków kształcenia ponadgimnazjalnego i wyższego, ofertami lokalnych instytucji szkoleniowych, ofertami pracy w regionie i za granicą. Młodzież, bo przede wszystkim ona odwiedziła targi, miała możliwość bezpośrednich konsultacji ze specjalistami rynku pracy.

Wśród wystawców zaprezentowali się lokalni pracodawcy, uczelnie wyższe, instytucje rynku pracy, szkoły ponadgimnazjalne, a także firmy szkoleniowe. Oferty pracy dotyczyły głównie branży usługowej, handlowej i produkcyjnej. Ponadto elbląskie Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży wraz z Młodzieżowym Centrum Kariery OHP w Lidzbarku Warmińskim przedstawiły szeroką ofertę wsparcia dla młodych ludzi proponując im udział w bezpłatnych kursach zawodowych, w tym udział w projektach podnoszących kwalifikacje. Dużym zainteresowaniem cieszyło się stanowisko pośrednictwa pracy MCK oraz elbląskiego Młodzieżowego Biura Pracy, gdzie oferowano szeroki wachlarz ofert zatrudnienia zarówno na lokalnym, jak i zagranicznym rynku pracy.

Targi Edukacji i Pracy w Lidzbarku Warmińskim odbyły się pod honorowym patronatem Wojewody Warmińsko-Mazurskiego i Starosty Lidzbarskiego. Patronat medialny nad przedsięwzięciem objęła „Gazeta Lidzbarska”.