Wizyta przygotowawcza

W dniach 11-12 września w Europejskim Centrum Kształcenia i Wychowania OHP w Roskoszy odbyła się wizyta przygotowawcza do projektu „Wolontariat – dobry wybór”, realizowanego w ramach Polsko- Litewskiego Funduszu Wymiany Młodzieży z dotacji Ministerstwa Edukacji Narodowej. Uczestniczyli w niej dyrektorzy oraz liderzy organizacji partnerskich z Polski i Litwy, a także koordynator projektu.

Podczas spotkania omówiono obowiązki formalne grup partnerskich, sposób komunikacji, harmonogram i metody zaplanowanych działań, kwestie bezpieczeństwa i zakres odpowiedzialności związany z jego zapewnieniem, budżet projektu, organizację wymiany z uwzględnieniem jadłospisu i zakwaterowania, a także opracowano regulamin i ustalono szczegóły dotyczące rozliczeń finansowych i dokumentacji księgowej. Ponadto liderzy wraz z koordynatorem projektu podsumowali dotychczas zrealizowane działania przygotowawcze oraz omówili wszelkie kwestie, które pozostały do przeprowadzenia przed rozpoczęciem wymiany zaplanowanej na 24-30 września 2017 r. Spotkanie było także świetną okazją do rozmowy o wspólnych przyszłych planach i pomysłach.

„Wolontariat – dobry wybór” to projekt międzynarodowej wymiany młodzieży z Polski i Litwy w wieku 15-19 lat, w którym uczestniczą w sumie 24 osoby. Jego tematem jest nawiązywanie dialogu międzynarodowego, promowanie wolontariatu i aktywnych postaw w swoich społecznościach poprzez wspólne zainteresowania technikami dziennikarskimi.