Kadra OHP się szkoli

W Centrum Kształcenia i Wychowania OHP w Pleszewie ruszyły szkolenia dla kadry wychowawczej jednostek OHP z całej Polski pod hasłem „Kryzys i interwencja kryzysowa – zarządzanie emocjami i komunikacją interpersonalną”.

Bierze w nich udział 100 osób m.in. kierownicy internatów jednostek opiekuńczo-wychowawczych OHP oraz wychowawcy z ośrodków stacjonarnych. Zajęcia prowadzą specjaliści z Grupy Interwencji Psychologicznej i Szkoleń z Bielska-Białej wyspecjalizowani w problematyce interwencji kryzysowej.

  

Podczas zajęć poruszane są zagadnienia dotyczące komunikacji z osobą kryzysie, wczesnej interwencji i optymalnego modelu pomagania osobom w stanie kryzysu psychologicznego, interwencji kryzysowej wobec osób zagrożonych samobójstwem. Są też warsztaty na temat substancji psychoaktywnych. – Chodzi o to, aby wzmacniać bezpieczeństwo młodzieży i chronić ją przed krzywdzeniem. To szerokie zagadnienie, dlatego uczestnicy szkolenia poszerzają swoją wiedzę dotyczącą postępowania z podopiecznymi hufców, doświadczającymi trudnych sytuacji życiowych. Bardzo ważne jest, aby problemy młodych ludzi, jak najszybciej zauważyć i jak najlepiej pomóc je im rozwiązać – wyjaśnia dyrektor CKiW OHP w Pleszewie Krystian Piasecki.

Szkolenia to wyjście na przeciw potrzebom wychowawczym oraz zwiększenie kompetencji kadry w obszarze pracy z młodzieżą OHP. Ich uczestników podzielono na cztery dwudziestopięcioosobowe grupy, z których każda odbywa trzydniowe zajęcia w Centrum Kształcenia i Wychowania OHP w Pleszewie.