Jabłko w kulturze

Podopieczni warszawskich Hufców Pracy 7-9 i 7-32 (Mazowiecka WK) brali udział wspólnie ze swoimi rówieśnikami ze Szkoły Technologii i Przedsiębiorczości w Dziewieniszkach w projekcie pn. „Sadzenie jabłoni z bratem”.

Międzynarodowe spotkanie nastolatków w litewskiej miejscowości Narwieliszki było możliwe dzięki dofinansowaniu z Polsko-Litewskiego Funduszu Wymiany Młodzieży, którego zadaniem jest m.in. odkrywanie wspólnych korzeni i inspirowanie młodych ludzi do różnorodnych działań, które w perspektywie przyczynią się do poszerzenia wiedzy na temat historii, kultury, tradycji i zwyczajów obu krajów partnerskich. To już trzecia polsko-litewska wymiana młodzieży zrealizowana przez mazowieckie jednostki opiekuńczo-wychowawcze OHP. Tym razem tematyka projektu dotyczyła jabłka jako owocu używanego w gastronomii oraz symbolu religijnego, ludowego i mitologicznego na szerokim europejskim tle kulturowym.

Pierwsze dni upłynęły pod znakiem wzajemnego poznawania się oraz licznych gier i zabaw. Podczas zajęć młodzież opracowała zasady zachowania się w internacie oraz w stołówce. Przedstawiony został harmonogram zajęć, sporządzony kodeks postępowania podczas warsztatów, dokonano również wstępnej ewaluacji i omówiono oczekiwania młodych ludzi.

  

Ostatnie dni pobytu beneficjenci spędzili intensywnie organizując wieczór kultury polskiej, biorąc udział w grze terenowej w poszukiwaniu „złotego jabłka” na Zamku w Miednikach Królewskich, zwiedzając ruiny Rzeczypospolitej Pawłowskiej i uczestnicząc w uroczystym zakończeniu projektu połączonym z rozdaniem certyfikatów i spotkaniem ewaluacyjnym.

Podczas wieczoru polskiego duże zainteresowanie litewskich rówieśników wzbudziła sceniczna prezentacja przybliżająca postać noblistki Marii Skłodowskiej-Curie. Pokazano także film promujący walory krajobrazowe kraju pt. „Polska jest piękna”. Wiele radości dostarczyła wspólna zabawa, w której młodzi Litwini musieli wykazać się wiedzą o wielkich Polakach i Polsce. Nie obyło się również bez nauki poloneza prowadzonego przez liderki grupy – Izabelę Wróbel i Magdalenę Chychłowską. Na zakończenie wieczoru odbyła się degustacja polskich specjałów kulinarnych i dyskoteka.

Z kolei na terenie dziedzińca zamku w Miednikach Królewskich odbyła się gra terenowa w poszukiwaniu „złotego jabłka”. Młodzież w dwóch międzynarodowych grupach miała za zadanie odnalezienie ukrytego złotego jabłka. Zadanie nie było łatwe, zwłaszcza, że wskazówki były ukryte. Na szczęście oba zespoły w podobnym czasie odnalazły ukryty owoc.

  

W trakcie wymiany uczestnicy prezentowali również w formie w inscenizacji teatralnej bajkę opowiadającą historię przyjaźni polsko-litewskiej. Tego dnia swoją obecnością zaszczycili młodzież dyrektor placówki kształcenia zawodowego Dieveniškių Technologijų ir Verslo Mokykla – Ilona Šediene, nauczyciele, przedstawiciele lokalnego samorządu oraz reprezentantka Litewskiego Funduszu, która pozytywnie wypowiedziała się na temat realizacji przedsięwzięcia oraz zachęcała do kontynuacji projektu.

Jednym z ostatnich wydarzeń było uroczyste rozdanie certyfikatów potwierdzających udział w projekcie, jak również pamiątkowych upominków.