List Komendanta Głównego OHP z okazji nowego roku szkoleniowego 2017/2018

Szanowni Państwo, Droga Młodzieży.

Przed nami dziesięć miesięcy nowego roku szkoleniowego, nowy etap określania planów, oczekiwań i wyzwań. To także czas nadziei na wprowadzenie ich w życie oraz marzeń na ich spełnienie.

Życzę wszystkim, aby był to przede wszystkim dobry, udany rok pełen sukcesów edukacyjnych, zawodowych i osobistych.

Rozpoczynający się rok nauki to rok nowego ustroju szkolnego. Komenda Główna OHP aktywnie uczestniczyła w pracach na rzecz przygotowania założeń reformy ustroju szkolnego przedstawiając propozycje i opiniując wprowadzane zmiany legislacyjne. Uczestników OHP, jak wszystkich innych uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych w Polsce obejmie reforma oświaty. Będą oni nadal kształceni w systemie dualnym z wykorzystaniem istniejącej sieci szkół oraz bazy przygotowania praktycznego u zewnętrznych pracodawców lub w naszych warsztatach szkoleniowych. Szkoła branżowa I stopnia zastąpi dotychczasową zasadniczą szkołę zawodową.

Będzie to też rok uwieczniania w pamięci młodzieży wydarzeń oraz osób związanych z setną rocznicą odrodzenia się Państwa Polskiego i utrwalaniem jego suwerenności; dalszego rozwijania wiedzy uczestników, która przygotuje ich do roli obywateli; krzewienia działań kształtujących tradycję kultywowania rodziny oraz jej wartości w życiu człowieka.

Nie można pominąć jeszcze jednej ważnej rocznicy – 60-lecia Ochotniczych Hufców Pracy, nawiązujących do tradycji ochotnictwa młodzieży z Junackich Hufców Pracy z lat 1936-1939. Mamy w polskim społeczeństwie tysiące byłych podopiecznych OHP. Takich, którzy właśnie dzięki Hufcom Pracy wyszli na prostą, odnaleźli się w dorosłym życiu, albo też zwyczajnie – postanowili właśnie w OHP zdobyć wykształcenie i zawód. Ci, którzy naprawdę tego chcieli – nie zawiedli się. Stali się ludźmi wykształconymi, umiejącymi radzić sobie w życiu.

Wszystkim Nauczycielom i Wychowawcom OHP, a także Rodzicom naszych uczestników przekazuję życzenia sukcesów, twórczych pomysłów oraz satysfakcji z osiągnięć młodych ludzi. To dzięki Waszemu zaangażowaniu tworzy się mądre i odpowiedzialne społeczeństwo.

Uczestnikom życzę dobrych ocen i nowych przyjaźni, ciekawych dni w szkole i na praktykach zawodowych, a także chęci wykorzystania wszelkich szans i możliwości, jakie dają im Ochotnicze Hufce Pracy. Pamiętajcie, że jesteśmy po to, aby Was wspierać i pomagać zdobywać wiedzę i nowe umiejętności, rozwijać zdolności, pasje i zainteresowania. Macie prawo czuć się u nas bezpiecznie i dobrze.

 

Marek Surmacz

Warszawa, 1 września 2017 roku