Rocznica wybuchu II wojny światowej

1 września zastępca Wojewódzkiego Komendanta OHP Marek Drączkowski, a także pracownicy biura Lubelskiej WK OHP w Lublinie i pracownicy Hufca Pracy w Puławach wzięli udział w uroczystościach z okazji 78. rocznicy wybuchu II wojny światowej.

W Lublinie na placu Litewskim uroczysty apel rozpoczął się od dźwięku syren w samo południe. Obchody prowadzono zgodnie z ceremoniałem sił zbrojnych RP. Po hymnie państwowym, okolicznościowych wystąpieniach, apelu pamięci i salwie honorowej przedstawiciele różnych instytucji i organizacji kombatanckich złożyli wieńce przed Pomnikiem Nieznanego Żołnierza. Ochotnicze Hufce Pracy reprezentowali: zastępca Wojewódzkiego Komendanta OHP Marek Drączkowski i kierownik zespołu rynku pracy w Biurze Lubelskiej WK OHP Katarzyna Nowosad.

W Puławach w obchodach rocznicy agresji Niemiec hitlerowskich na Polskę wspólnie z przedstawicielami władz samorządowych, wojska, policji, stowarzyszeń oraz z uczniami puławskich szkół uczestniczyli komendant Hufca Pracy Ryszard Stępień oraz kadra i uczestnicy jednostki (na zdjęciu). Zebrani złożyli wieńce i zapalili znicze przed pomnikiem poświęconym poległym i pomordowanym w latach 1939-1945 na cmentarzu wojennym przy ul. Piaskowej. W programie uroczystości było też odsłonięcie oraz poświęcenie nowej tablicy upamiętniającej poległych i pomordowanych w latach 1939-44, którego dokonał proboszcz miejscowej parafii ks. kanonik Krzysztof Krakowiak.