Termomodernizacja – podpisanie aneksu do umowy

30 sierpnia 2017 r. Komendant Główny OHP Marek Surmacz oraz zastępca Prezesa Zarządu Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Artur Michalski (obaj na zdjęciu u góry) i Główny Księgowy NFOŚiGW Janusz Topolski podpisali aneks do umowy na dofinansowanie projektu „Termomodernizacja budynków Ochotniczych Hufców Pracy” w ramach poddziałania 1.3.1 oś priorytetowa I Zmniejszenie emisyjności gospodarki Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020. Zgodnie z podpisanym aneksem dofinansowanie przeznacza się na stuprocentowe pokrycie wydatków kwalifikowalnych poniesionych na realizację projektu. Oznacza to, że finansowanie projektu odbędzie się w całości ze środków Unii Europejskiej. Wysokość dofinansowania nie może przekroczyć kwoty 23 924 775,00 zł.

Projekt jest realizowany przez OHP od kwietnia 2017 roku. Jego zakończenie przewiduje się do września 2018 roku. W 22 obiektach OHP w całej Polsce, przede wszystkim służących młodzieży uzupełniającej wykształcenie i zdobywającej zawód, m.in. w: Radzyniu Podlaskim, Zamościu, Myślenicach, Oleśnie, Elblągu, Pleszewie, Szczawnicy zostanie wykonana termomodernizacja. Ilość energii elektrycznej, która zostanie zaoszczędzona dzięki przeprowadzonej termomodernizacji szacuje się na 6,6391 MWh na rok, a energii cieplnej – 17 99 GJ na rok. Termomodernizacja obiektów OHP wpłynie również na spadek emisji gazów cieplarnianych.

Warto dodać, że Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW) jest głównym źródłem finansowania w Polsce inwestycji proekologicznych stanowiąc najważniejsze ogniwo polskiego systemu finansowania ochrony środowiska i gospodarki wodnej, dysponując największym potencjałem finansowym.