Międzykulturowo w Roskoszy

W Europejskim Centrum Kształcenia i Wychowania OHP w Roskoszy trwa realizacja projektu pn. „Międzykulturowe dzieje (się)” w ramach programu Erasmus+, w którym bierze udział po 12 młodych ludzi i dwóch liderów z Polski, Białorusi i Węgier.

Od 5 maja tego roku młodzież uczestnicząca w projekcie spotyka się w swoich organizacjach partnerskich przygotowując się do międzynarodowej wymiany młodzieży, która odbędzie się w terminie od 16 do 22 lipca. Jest to czas wykorzystany na przeanalizowanie celów, założeń projektu i spodziewanych efektów, a także ustalenia kwestii organizacyjnych, merytorycznych, zasad bezpieczeństwa i regulaminu pobytu w Centrum.

W ramach przygotowań młodzież wybrała przepis potrawy narodowej, która stanie się kulinarną wizytówką ich kraju oraz wyszukała i opracowała informacje o migrantach i uchodźcach w swoich społecznościach lokalnych poznając ich losy, oczekiwania i osobiste historie. Przygotowała również reportaż filmowy mówiący o doświadczeniach i obawach wynikających z decyzji o migracji.

Projekt „Międzykulturowe dzieje (się)” stanowi odpowiedź na potrzeby młodego pokolenia w zrozumieniu różnorodności kulturowej oraz współistnienia i funkcjonowania w otoczeniu mniejszości narodowych, migrantów i uchodźców.