Zmiany kadrowe

W dniu 13 lipca Komendant Główny OHP odwołał ze stanowiska Wojewódzkiego Komendanta OHP Śląskiej WK w Katowicach pana Bogumiła Kanika. Pełnienie obowiązków Wojewódzkiego Komendanta OHP w Katowicach powierzył panu Łukaszowi Norkowi, dotychczasowemu zastępcy Wojewódzkiego Komendanta OHP.