Polsko-Litewska wymiana

Od 2 do 9 lipca Kujawsko-Pomorska Wojewódzka Komenda OHP koordynowała projekt „Wolontariat – morze możliwości” odbywający się w ramach Polsko-Litewskiego Funduszu Wymiany Młodzieży.

Głównymi tematami projektu, w którym wzięło udział 20 uczestników – wychowanków włocławskiego i inowrocławskiego hufca oraz młodzież ze szkoły litewskiej Kretingos technologijos ir verslo mokykla w Kretyndze – był wolontariat oraz ekologia.

Podczas tygodniowego pobytu w Toruniu młodzież poznawała możliwości, jakie daje praca w charakterze wolontariusza, dowiedziała się również komu wolontariusz może pomagać oraz w jaki sposób i dlaczego warto zaangażować się w takie działania. Uczestnicy spotkali się m.in. z przedstawicielem Polskiej Akcji Humanitarnej, Stowarzyszeniem Wzajemnej Pomocy „Flandria”, a także odwiedzili Ośrodek Czytelnictwa Chorych i Niepełnosprawnych, Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt w Inowrocławiu. Spędzili też czas z dziećmi z Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie we Włocławku oraz z podopiecznymi „Oratorium” Stowarzyszenia Opieki nad Dziećmi Opuszczonymi. Podczas wieczoru litewskiego młodzież spotkała się z Klubem Seniora „Podgórski Walczyk”, któremu opowiedziała o Litwie oraz zaprezentowała tradycje i kulturę tego kraju.

Drugim z tematów była ekologia oraz ochrona środowiska. Podczas warsztatów w Szkole Leśnej na Barbarce poznawano zasady recyklingu, natomiast w Centrum Edukacji Ekologicznej we Włocławku – sposoby i rodzaje pomocy przyrodzie oraz działania przyczyniające się do jej ochrony.

Projekt został sfinansowany ze środków Polsko-Litewskiego Funduszu Wymiany Młodzieży
z dotacji Ministra Edukacji Narodowej