Z wizytą w Hiszpanii

Podlaska Wojewódzka Komenda OHP w Białymstoku bierze udział w innowacyjnym partnerskim projekcie „Aktywni zaangażowani – mobilności ponadnarodowe osób pracujących z młodzieżą”, współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Koordynatorem projektu jest białostocka instytucja współpracująca z OHP – OPEN EDUCATION GROUP Sp. z o.o., a jednym z partnerów merytorycznych właśnie Podlaska Komenda. Projekt jest realizowany od stycznia tego roku i ma na celu m.in. podniesienie kompetencji zawodowych kadry wychowawczej pracującej na terenie województwa podlaskiego, w tym przedstawicieli jednostek wychowawczych Podlaskiej WK OHP z Suwałk, Białegostoku, Wasilkowa i Kolna oraz nauczycieli z ZS nr 16 w Białymstoku, zajmującej się młodzieżą zagrożoną wykluczeniem społecznym.

Dzięki udziałowi w projekcie wyznaczona kadra OHP miała okazję m.in. wziąć udział w kursie języka angielskiego i szkoleniu z zakresu zarządzania zmianą, jak również niecodziennej wizycie studyjnej w Hiszpanii. Podczas wyjazdu do Vigo, pod koniec czerwca, uczestnicy mobilności m.in. odwiedzili lokalne instytucje zajmujące się problemami społecznymi, edukacją i wychowaniem, wymienili doświadczenia oraz poznali cechy charakterystyczne regionu.

Udział w projekcie z pewnością przyczynił się do podniesienia kompetencji kadry oraz pozwolił na zdobycie nowych kontaktów i cennych doświadczeń, które będą wykorzystywane w dalszej pracy zawodowej.