Najlepsi w Kujawsko-Pomorskiej WK

W Środowiskowym Hufcu Pracy w Toruniu odbył się 13 czerwca wojewódzki etap konkursu o tytuł Absolwenta Roku Ochotniczych Hufców Pracy 2017, w którym wzięli udział reprezentanci wszystkich jednostek organizacyjnych Kujawsko-Pomorskiej WK OHP, reprezentujący kategorię „Gimnazjum” oraz „Nauka zawodu”.

Uczestnicy dokonali krótkiej autoprezentacji przedstawiając swoje wyniki i osiągniecia uzyskane podczas pobytu w OHP. Swoje słowa popierali zgromadzonymi w portfolio zdjęciami, zaświadczeniami, dyplomami itp. Komisja konkursowa przyznała pierwsze miejsce w kategorii „Nauka zawodu” Damianowi Zakrzewskiemu z Hufca Pracy w Brodnicy, natomiast w kategorii „Gimnazjum” – Marice Bodziony z inowrocławskiego hufca.

Na zakończenie dyrektor Biura WK OHP Małgorzata Filarska oraz koordynator ds. kształcenia i wychowania Małgorzata Tokarska pogratulowały młodzieży osiągniętych wyników w szkole oraz podczas praktycznej nauki zawodu, wyróżniającej i aktywnej postawy oraz dojrzałego podejścia do własnej kariery zawodowej. Życzyły również spełnienia planów, realizacji marzeń, a zwycięzcom sukcesów w etapie ogólnopolskim.