Kreatywnie podczas wymiany

Dziesięcioosobowa grupa młodzieży z Hufca Pracy w Lubsku (Lubuska WK) uczestniczyła w polsko-niemieckiej wymianie fachowej w XV-wiecznym zamku w Trebnitz (Niemcy).

To już trzeci rok wspólnej pracy razem z kolegami z OTA Berlin. Dzięki warsztatom prowadzonym przez artystkę, pedagoga rysunku i malarstwa Nadię Linek młodzież dowiedziała się jakie jest znaczenie rysunku oraz popularnych grafik widzianych na ścianach swoich miast. Zajęcia były prowadzone jednocześnie w języku polskim oraz niemieckim.

Podczas pobytu młodzi ludzie odświeżali pokoje zamku malując na ścianach m.in. motywy związane z Trebnitz (zamek, park) oraz miast sąsiadujących – Kostrzyna nad Odrą, wykorzystując przy tym różne techniki artystyczne. Poznali też historię zamku oraz Twierdzy Kostrzyn. Spotkanie było okazją do wymiany doświadczeń z niemieckimi uczestnikami w dziedzinie malarskiej, a także możliwością uczestnictwa w interesującym programie, np. w animacjach językowych czy wspólnych grach i zabawach sportowych, grach miejskich oraz wyjeździe na kręgielnię.

Na zakończenie polska i niemiecka młodzież przygotowała wspólnie tablo, na którym zostały odciśnięte dłonie każdego uczestnika. Ponadto koordynator projektu wręczył młodym ludziom zaświadczenia oraz pamiątkowe zdjęcia. Kolejne spotkanie zaplanowane jest na 25 września br.