Wystawa pokonkursowa

Od 8 czerwca wystawę prac laureatów XVII Ogólnopolskiego Konkursu Papieskiego pt. „Być jak Brat naszego Boga” można oglądać w Małopolskim Urzędzie Wojewódzkim w Krakowie.

Jej otwarcia dokonali: Wojewoda Małopolski Piotr Ćwik, Wicewojewoda Małopolski Józef Gawron, Komendant Główny OHP Marek Surmacz, zastępca Komendanta Głównego Renata Wicha, Wojewódzki Komendant OHP Krzysztof Świerczek oraz jego zastępca Bożena Rążewska, a także przewodniczący komisji konkursowej prof. Piotr Jargusz z Wydziału Sztuki Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie.

Historię konkursu, który w tym roku nawiązywał do życia św. Brata Alberta i wartości, jakimi się kierował, przybliżyła komendant Hufca Pracy w Wadowicach Jolanta Zacny. Organizatorzy konkursu wybierając hasło „Być jak Brat naszego Boga” chcieli zwrócić uwagę na postać św. Brata Alberta Chmielowskiego i jego działalność dla potrzebujących, oraz – jak zwykle – przypominać nauczanie św. Jana Pawła II, kształtować właściwe postawy empatii i wrażliwości, a także przyczyniać się do rozwijania wyobraźni i aktywności twórczej uczestników konkursu.

Ekspozycja w Urzędzie Wojewódzkim obejmuje prace fotograficzne i plastyczne laureatów konkursu w dwóch kategoriach: uczestnicy OHP i młodzież szkolna.


Na zdjęciu u góry od lewej: Komendant Główny OHP Marek Surmacz, zastępca Wojewódzkiego Komendanta Bożena Rążewska, Wojewoda Małopolski Piotr Ćwik, Wicewojewoda Małopolski Józef Gawron, Wojewódzki Komendant OHP Krzysztof Świerczek, zastępca Komendanta Głównego OHP Renata Wicha, prof. Piotr Jargusz z Wydziału Sztuki UP w Krakowie, komendant Hufca Pracy w Wadowicach Jolanta Zacny.