Przygotowania do projektu

8 czerwca to ostatni dzień trzydniowej wizyty przygotowawczej w Nowym Sączu do projektu pn. „Zielony Junior” finansowanego z programu Erasmus+.

W spotkaniu biorą udział przedstawiciele organizacji krajów partnerskich z: Rosji – specjalista ds. stosunków międzynarodowych Kaliningradzkiego Instytutu Przetwórstwa Rybnego Olga Sołowjowa; Czech – dyrektor Domu Dzieci i Młodzieży we Vratimovie Hana Nevrla; Ukrainy – wicedyrektor PADIUM w Użgorodzie Halina Penderetska; Polski – kierownik Zespołu ds. programów europejskich Małopolskiej WK OHP Jolanta Król, koordynator projektu Leszek Olech oraz opiekun polskiej grupy z Hufca Pracy w Starym Sączu Bogusława Niemiec.

Głównym tematem projektu „Zielony Junior” jest zwrócenie uwagi młodzieży na problem ingerencji człowieka w środowisko naturalne, wykształcenie umiejętności dostrzegania pozytywnych i negatywnych aspektów tej interwencji, a także podejmowanie działań naprawczych.

Pierwszego dnia wizyty w Miasteczku Galicyjskim uczestnicy mieli okazję spotkać się ze sobą po raz pierwszy, poznać się, omówić najważniejsze założenia projektowe i doprecyzować kwestie związane z logistyką. 7 czerwca w siedzibie Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży w Nowym Sączu koordynator projektu przedstawił scenariusz zajęć. Ustalono podział zadań, szczegółowy zakres tematyczny działań, a przedstawiciele organizacji partnerskich zadeklarowali merytoryczne przygotowanie młodzieży do prowadzenia warsztatów i zajęć projektowych, które będą realizowane w dniach 24 lipca-3 sierpnia. Omówiono także kwestie otrzymania wiz i przygotowano odpowiednie dokumenty. W drugiej części dnia delegacje wzięły udział w spotkaniu z Komendantem Głównym OHP Markiem Surmaczem (na zdjęciu u góry w drugim rzędzie pierwszy z prawej), jego zastępcą Renatą Wicha (na zdjęciu u góry w pierwszym rzędzie druga od prawej), Wojewódzkim Komendantem w Krakowie Krzysztofem Świerczkiem (na zdjęciu u góry w drugim rzędzie drugi od prawej) oraz dyrektorem CEiPM w Nowym Sączu Agatą Fołtą.

Zagraniczni goście odwiedzili też miejsca realizacji projektu oraz omówili trasę gry terenowej po Krakowie. Pobyt delegacji zakończyło spotkanie podsumowujące z udziałem zastępcy Wojewódzkiego Komendanta OHP w Krakowie Bożeny Rążewskiej.