Turniej piłki siatkowej

17 czteroosobowych drużyn z jednostek OHP z województwa małopolskiego wzięło udział w I Wojewódzkim Turnieju Piłki Siatkowej Chłopców OHP, który odbył się 18 maja w Centrum Sportu i Rekreacji w Dąbrowie Tarnowskiej.

Organizatorem przedsięwzięcia była Małopolska Wojewódzka Komenda OHP oraz miejscowy hufiec.

Mecze toczyły się jednocześnie na trzech boiskach, pod czujnym okiem kierownika Referatu Kultury Fizycznej i Sportu UM Piotra Zająca, który jednocześnie był koordynatorem turnieju.

Najlepszą drużyną okazała się reprezentacja Hufca Pracy w Kętach, w składzie: Krystian Kolasa, Kamil Pająk, Maciej Muś. Drugie miejsce przypadło drużynie z Hufca Pracy w Gorlicach, w składzie; Grzegorz Jachowicz, Mateusz Jachowicz, Dawid Wojtas, Korneliusz Śliwa, a trzecie – reprezentacji z Centrum Kształcenia i Wychowania w Szczawnicy-Jabłonce, w składzie: Konrad Paczuski, Bartosz Swienty, Piotr Janowiak, Damian Piotr Szymek.

Na zakończenie puchary, medale, nagrody i dyplomy wręczył Burmistrz Dąbrowy Tarnowskiej Krzysztof Kaczmarski i Wojewódzki Komendant OHP Krzysztof Świerczek. Nagrody ufundowane zostały przez Małopolską Wojewódzką Komendę OHP, Burmistrza Dąbrowy Tarnowskiej, dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy Stanisława Początka, Przedsiębiorstwo Usług Geodezyjno-Projektowych „Azymut” z Dąbrowy Tarnowskiej oraz Firmę Transportową Kazimierza Czosnyki z Olesna.

   

Głównym celem przedsięwzięcia było upowszechnienie sportu wśród młodzieży, popularyzacja aktywnego i zdrowego stylu życia oraz wyłonienie najlepszej drużyny siatkarzy na szczeblu wojewódzkim. Patronat nad nim objął Burmistrz Dąbrowy Tarnowskiej Krzysztof Kaczmarski.