XVII Ogólnopolski Konkurs Papieski rozstrzygnięty

Aż 501 prac fotograficznych i plastycznych wpłynęło na XVII Ogólnopolski Konkurs Papieski pt. „Być jak Brat naszego Boga” zorganizowany przez 6-11 Hufiec Pracy w Wadowicach oraz Małopolską Wojewódzką Komendę OHP w Krakowie przy wsparciu Komendy Głównej OHP.

Komisja konkursowa w składzie: prof. Piotr Jargusz z Wydziału Sztuki Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie (przewodniczący), dyrektor Biura Edukacji Komendy Głównej OHP Sławomir Męcina, Wojewódzki Komendant Małopolskiej WK OHP Krzysztof Świerczek, artysta grafik Marek Brzeźniak, artysta plastyk Maria Filek, komendant wadowickiego Hufca Pracy Jolanta Zacny, Duszpasterz Małopolskiej WK OHP ks. Rafał Bobek, która zebrała się 16 maja w Krakowie brała pod uwagę przy ocenie prac ich zgodność z tematem i oryginalność podejścia do niego, wartości artystyczne oraz samodzielność wykonania.

Nazwiska autorów najlepszych prac zostaną zamieszczone w kolejności alfabetycznej na stronie www.konkurs-papieski.com oraz www.ohp.pl. Wyłonieni laureaci zostaną pisemnie zaproszeni przez organizatorów do udziału w uroczystej gali finałowej, która odbędzie się 6 czerwca br. w Wadowickim Centrum Kultury. Organizatorzy przygotowali dla młodych twórców cenne nagrody. Wszystkie nagrodzone i wyróżnione prace znajdą się w corocznie wydawanym albumie pokonkursowym.

Głównym celem tegorocznego konkursu było przybliżenie postaci św. Brata Alberta, apostoła ludzi ubogich i potrzebujących, którego wielkim orędownikiem był św. Jan Paweł II. Patronat Honorowy nad konkursem objęli Metropolita Krakowski Arcybiskup Marek Jędraszewski, Wojewoda Małopolski Józef Pilch, Komendant Główny OHP Marek Surmacz, Duszpasterz Krajowy OHP Ks. Prałat Jarosław Sroka, Marszałek Województwa Małopolskiego Jacek Krupa, Prezydent Miasta Krakowa prof. dr hab. Jacek Majchrowski, Starosta Powiatu Wadowickiego Bartosz Kaliński, Burmistrz Wadowic dr Mateusz Klinowski, Rektor Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie prof. dr hab. Kazimierz Karolczak, Małopolski Kurator Oświaty Barbara Nowak. Patronat medialny sprawuje TVP 3 Kraków, Radio Plus Kraków, Portal „Magiczny Kraków”.

Niesłabnące zainteresowanie konkursem wśród młodych ludzi pokazuje, że nauczanie Ojca Świętego wciąż jest im bliskie i potrafią czerpać z niego cenne wskazówki do swojego życia.