Szkolenie kadry OHP

20 kwietnia Komendant Główny OHP Marek Surmacz spotkał się w Centrum Kształcenia i Wychowania OHP w Szczawnicy z kadrą OHP realizującą zadania w zakresie Elektronicznego Centrum Aktywizacji Młodzieży i międzynarodowego pośrednictwa pracy EURES. Komendant podsumował trwające od 18 kwietnia szkolenie oraz przedstawił zadania planowane do realizacji w najbliższym czasie.

Oprócz konsultantów ECAM i doradców EURES w szkoleniu wzięli również udział zastępcy wojewódzkich komendantów. Tematyka obejmowała zagadnienia dotyczące m.in. komunikacji interpersonalnej, zespołowej i w sieci; promocji w Internecie; zarządzania zasobami ludzkimi; zarządzania projektami i realizowania projektów międzynarodowych w obszarze mobilności zawodowej w nowej perspektywie UE. Wykładom towarzyszyły warsztaty redagowania pism urzędowych.

Nadzór nad szkoleniem sprawowała zastępca Komendanta Głównego Renata Wicha oraz dyrektor Biura Rynku Pracy Komendy Głównej OHP Kalina Kenczew-Pałasz.