Wojewódzki konkurs

Wielkopolska WK OHP rozstrzygnęła 20 kwietnia wojewódzki etap konkursu „Sprawny w zawodzie – bezpieczny w pracy” w specjalności mechanika pojazdów samochodowych.

Zanim wyłoniono zwycięzców, 30 marca w siedzibie Wielkopolskiej Izby Rzemieślniczej w Poznaniu, odbyła się część teoretyczna, która polegała na rozwiązaniu testu składającego się z 35 pytań trzykrotnego wyboru obejmującego swoim zakresem wiadomości i umiejętności właściwe dla kwalifikacji w zawodzie mechanika pojazdów samochodowych, zasady bezpieczeństwa i higieny pracy oraz zasady prowadzenia działalności gospodarczej. Na tym etapie największą liczbę punktów zdobyły zespoły z hufców pracy z Kalisza i Poznania oraz ze Środowiskowego Hufca Pracy w Turku, które zakwalifikowały się jednocześnie do etapu praktycznego.

  

Finał odbył się w Zakładzie Mechaniki Pojazdowej SŁAWEX w Czerwonaku koło Poznania. Młodzi mechanicy mieli doskonałe warunki do zaprezentowania swoich umiejętności na specjalnie przygotowanych i w pełni wyposażonych trzech stanowiskach pracowniczych. Do ich zadań należały wymiana końcówki kierowniczej prawej i lewej, tarcz oraz klocków hamulcowych w przedniej i tylnej osi pojazdu, sprawdzenie geometrii kół oraz wymiana wahaczy przednich oraz łączników stabilizatora. W skład komisji oceniającej uczestników weszli: przewodniczący – właściciel Zakładu SŁAWEX Henryk Kubiak, kierownik Zakładu Sławomir Kubiak oraz Sławomir Zaprzałka z WWK OHP. Ocenie podlegał m.in. sposób realizacji wykonywanego zadania, współpraca partnerów podczas prac, utrzymanie ładu i porządku na stanowisku pracy, dobór odpowiedniej odzieży roboczej, jak również jakość wykonanych zadań. Istotnym elementem podczas przydziału punktów było też w trakcie prac przedstawianie przez uczestników sposobu wykonywania zadania.

Po podliczeniu wyników z obu etapów zwycięzcami zostali Szymon Grześk i Krzysztof Chmielowiec z Poznania. Drugie miejsce zdobył zespół z Kalisza – Patryk Gwóźdź i Artur Orzechowski, a trzecie – Hubert Świerczyński i Tomasz Pakuła z hufca w Turku. Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymali z rąk Wojewódzkiego Komendanta OHP Michała Tadeusza Comba (na zdjęciu obok pierwszy z lewej) pamiątkowe dyplomy oraz nagrody rzeczowe.