Finał projektu

Trzydzieścioro osób w wieku 18-24 lat (na zdjęciu u góry z organizatorami projektu, pierwszy z lewej dyrektor ECKiW Karol Sudewicz) zakończyło w Europejskim Centrum Kształcenia i Wychowania w Roskoszy udział w ogólnopolskim projekcie „Obudź swój potencjał – YEI”, współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych.

Młodzież uczestniczyła w kursie komputerowym ECDL, który zakończył się uzyskaniem certyfikatu uznawanego we wszystkich państwach Unii Europejskiej, kursie języka angielskiego czy też zajęciach z zakresu poruszania się po rynku pracy prowadzonych przez doradców zawodowych. Ponadto młodzi ludzie zdobyli kwalifikacje i doświadczenie zawodowe poprzez udział w kursach zawodowych.

Ostatnim, bardzo ważnym etapem, były trzymiesięczne staże zawodowe u pracodawców, podczas których beneficjenci mieli możliwość wykorzystania posiadanej wiedzy, a także nabycia nowych umiejętności w interesującym ich zawodzie, jak magazynier z obsługą wózka jezdniowego, spawacz, kosmetyczka oraz barman-kelner.

W ramach projektu zapewniono jego uczestnikom m.in. wyżywienie, dofinansowanie kosztów dojazdu na zajęcia, ubezpieczenie.