Zakończenie staży zawodowych

Dobiegają końca trzymiesięczne staże zawodowe realizowane przez beneficjentów ogólnopolskich projektów OHP pn. „Obudź swój potencjał – YEI” i „Obudź swój potencjał – EFS”, które są wdrażane w ramach programu „Gwarancje dla młodzieży”.

Celem staży było zapoznanie młodych ludzi ze sposobem funkcjonowania zakładów pracy i stosowanymi w nich procesami technologicznymi. Była to szansa na nabycie umiejętności praktycznych do wykonywania określonego zawodu oraz weryfikacji kwalifikacji uzyskanych w trakcie odbytych wcześniej kursów zawodowych.

Na Podkarpaciu beneficjenci z Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży w Krośnie odbywali staże w zawodach: magazyniera, księgowej, pracownika administracyjno-biurowego, sprzedawcy, kosmetyczki, fryzjera, operatora obrabiarek sterowanych numerycznie, kucharza, kelnera-barmana-baristy oraz spawacza. Z kolei stażyści z Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży w Rzeszowie zdobywali doświadczenie w zawodach: sprzedawcy, fakturzysty z obsługą kasy fiskalnej i terminala płatniczego, kosmetyczki-wizażystki, magazyniera, opiekunki dziecięcej, kucharza, cukiernika, recepcjonistki oraz operatora maszyn sterowanych numerycznie CNC. Każdy z uczestników miał swojego opiekuna, który czuwał nad przebiegiem jego pracy, udzielał wskazówek i wprowadzał w zasady panujące w danym przedsiębiorstwie. Praca miała wymiar pełnego etatu, czyli osiem godzin dziennie przez pięć dni w tygodniu. Dodatkowo wszyscy uczestnicy zostali objęci wsparciem w postaci dofinansowania kosztów dojazdów.

Również beneficjenci projektu z Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży w Tarnowie (Małopolska WK) uczyli się praktycznego wykorzystania wiedzy w sklepach spożywczych i przemysłowych, firmach reklamowych, salonach kosmetycznych, pracowniach cukierniczych i zakładach ślusarskich. Wszędzie tam towarzyszyli im opiekunowie, którzy dzięki swojej wiedzy i doświadczeniu mogli pomóc swoim podopiecznym w dobrym wykonywaniu pracy. Podczas odbywania stażu beneficjenci wykonywali sumiennie powierzone zadania i realizowali założone plany. Był to dobry czas na zdobywanie nowego doświadczenia, zapoznanie się z zasadami pracy na danym stanowisku oraz nabycie umiejętności przydatnych w dalszej karierze zawodowej. Dzięki pracowitości i zaangażowaniu niektórzy z uczestników dostali szansę na pracę w firmach, w których odbywali staże.

Handlowca-sprzedawca i pracownik ogólnobudowlany to profesje, w których szkolili się beneficjenci unijnego projektu „Obudź swój potencjał – EFS” z łomżyńskiego Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży. Dzięki zdobytemu podczas staży doświadczeniu wzrośnie szansa młodych ludzi na znalezienie zatrudniania. U lokalnych przedsiębiorców odbywali również staże beneficjenci z innej podlaskiej jednostki – Młodzieżowego Centrum Kariery w Grajewie. Oni z kolei szkolili się w zawodach sprzedawcy i magazyniera z obsługą wózka jezdniowego. Dla większości z nich był to pierwszy kontakt z zawodem, pierwsza praca i doświadczenie zawodowe.