OHP przygotowują się do ŚDM

Spotkanie dotyczące przygotowań Ochotniczych Hufców Pracy do Światowych Dni Młodzieży odbyło się 21 lipca w Niepołomicach.

Wzięli w nim udział: Zastępca Komendanta Głównego OHP Renata Wicha, Krajowy Duszpasterz OHP ks. Jarosław Sroka, Wojewódzki Komendant Małopolskiej WK OHP Krzysztof Świerczek i jego zastępca Bożena Rążewska, dyrektor Biura Edukacji i Organizacji Jednostek Opiekuńczo-Wychowawczych KG OHP Sławomir Męcina, Grzegorz Zajączkowski z Zespołu kształcenia i szkolenia KG OHP, a także dyrektorzy, duszpasterze oraz komendanci i wychowawcy z poszczególnych wojewódzkich komend OHP.

Po przedstawieniu stanu przygotowań do uroczystości zaprezentowano materiały z logo ŚDM i omówiono kluczowe sprawy związane z organizacją oraz przebiegiem pielgrzymki. Ważnym punktem spotkania było przedstawienie przez ks. Jarosława Srokę głównych celów Światowych Dni Młodzieży i zwrócenie uwagi na duchowe przeżycie tego szczególnego czasu. Opiekunom grup przekazano informacje na temat programu pielgrzymki i omówiono trasę przemarszu na spotkanie z Papieżem Franciszkiem.

Odbyło się również szkolenie na temat bezpieczeństwa pielgrzymów, które przeprowadziła „Fundacja Józef”. Na zakończenie wszyscy udali się do dzielnicy Podgrabie, gdzie powstanie miasteczko namiotowe OHP. Dalsze szczegóły przygotowań zostały omówione w Centrum Kształcenia i Wychowania OHP w Szczawnicy.