Finał konkursu „Normalizacja i ja”

Uczestnicy OHP znaleźli się w gronie laureatów V Ogólnopolskiego Konkursu pt. „Normalizacja i ja”, którego temat brzmiał „Normy gwarantem bezpieczeństwa produktów”. Gala wręczenia nagród odbyła się 15 marca podczas zorganizowanej w Ośrodku Edukacji Informatycznej i Zastosowań Komputerów w Warszawie konferencji „Normalizacja w Szkole”.

Łącznie na konkurs ogłoszony przez Polski Komitet Normalizacyjny wpłynęły 152 prace, w tym 133 wykonane przez uczniów (kategorie: „Komiks”, „Esej”, „Film”) oraz 19 scenariuszy lekcji przygotowanych przez nauczycieli. Podsumowanie przedsięwzięcia stanowiło finałowy punkt doskonale przygotowanej pod względem merytorycznym i świetnie poprowadzonej konferencji poświęconej normalizacji w placówkach edukacyjnych.

Komisja konkursowa, składająca się z przedstawicieli Ośrodka Edukacji Informatycznej i Zastosowań Komputerów, Łódzkiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego, Krajowego Centrum Edukacji Rolniczej w Brwinowie, Ośrodka Rozwoju Edukacji i Polskiego Komitetu Normalizacyjnego, uhonorowała także uczestników OHP. W kategorii „Komiks” wyróżnienie zdobyła Justyna Szpinda z 3-20 Hufca Pracy w Biłgoraju (Lubelska WK). W kategorii „Esej” drugie miejsce zajęła Karolina Orszulak ze Środowiskowego Hufca Pracy w Częstochowie (Śląska WK), zaś w kategorii „Film” na drugim miejscu uplasowała się jej koleżanka z hufca Wiktoria Król.

Specjalną nagrodę z rąk prezesa PKN dr inż. Tomasza Schweitzera otrzymał też Mateusz Kuć 6-5 Hufca Pracy w Krakowie (na zdjęciu trzeci od lewej), który przygotował przy wsparciu wychowawcy Radosława Domańskiego film pt. „Krzyżówka”. Laureatom pogratulował również obecny na konferencji zastępca Komendanta Głównego OHP Wojciech Szewczyk (na zdjęciu drugi od lewej).

Honorowy patronat nad konkursem sprawowali: Minister Edukacji Narodowej, Minister Rozwoju, Komendant Główny OHP, Mazowiecki Kurator Oświaty, Prezes Naczelnej Organizacji Technicznej.