Seminarium we Włoszech

Wychowawczynie Hufca Pracy w Brodnicy oraz doradczyni zawodowa z Młodzieżowego Centrum Informacji Zawodowej w Toruniu (Kujawsko-Pomorska WK) brały udział w dniach 9-15 lutego w międzynarodowym seminarium „NET-OR-NEET” we Włoszech, którego tematem było zapobieganie przedwczesnemu wypadaniu młodzieży z systemu edukacji (ESL – Early School Leaving).

Uczestnicy spotkania przyjechali z ośmiu krajów europejskich – Włoch, Polski, Albanii, Serbii, Słowenii, Hiszpanii, Francji, Czarnogóry i reprezentowali dziesięć organizacji rządowych i pozarządowych zajmujących się problemami młodzieży. Zajęcia były okazją do dzielenia się dobrymi praktykami oraz doświadczeniami z zakresu działań i poprawy jakości pracy z młodymi ludźmi zagrożonymi wypadnięciem z systemu edukacji.

Seminarium miało na celu ukazanie, jak ważna w prewencji ESL jest współpraca pomiędzy osobami i organizacjami zajmującymi się tym problemem, tworzenie tzw. sieci z rodzicami, szkołą, jednostkami państwowymi (m.in. pomoc społeczna, policja), specjalistami m.in. psycholog, pedagog), pracodawcami, organizacjami młodzieżowymi i NGO. Omawiano ponadto konkretne przypadki wymagające interwencji, specyfikę działania swoich organizacji oraz przykłady mniej lub bardziej efektywnych działań, a także dyskutowano nad możliwościami poprawy swojej pracy, aby jeszcze skuteczniej wypełniać swoje obowiązki.

Spotkanie odbyło się w niewielkim mieście Sandrigo położonym w regionie Wenecja Euganejska, w prowincji Vicenza. Uczestników gościła organizacja non-profit Cooperativa Margherita, zajmująca się problematyką dzieci, młodzieży, osób starszych oraz niepełnosprawnych. Efekty kilkudniowej pracy zostały zaprezentowane lokalnym władzom Sandrigo i władzom regionu na oficjalnym spotkaniu.