Na międzynarodowym szkoleniu

Komendant Główny OHP Marek Surmacz i jego zastępcy Renata Wicha i Wojciech Szewczyk odwiedzili 16 lutego w Lanckoronie uczestników międzynarodowego szkolenia zorganizowanego w ramach projektu „Young professionals! Say no to Bullies!!!”. Komendanci z Warszawy, a także Wojewódzki Komendant OHP z Lublina Piotr Gawryszczak wzięli udział w spotkaniu międzykulturowym, podczas którego organizator szkolenia dyrektor lubelskiego Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży OHP Tomasz Kopyciński i uczestnicy z poszczególnych krajów opowiadali o całym przedsięwzięciu.

Komendant Główny OHP Marek Surmacz i jego zastępcy Renata Wicha i Wojciech Szewczyk odwiedzili 16 lutego w Lanckoronie uczestników międzynarodowego szkolenia zorganizowanego w ramach projektu „Young professionals! Say no to Bullies!!!”. Komendanci z Warszawy, a także Wojewódzki Komendant OHP z Lublina Piotr Gawryszczak wzięli udział w spotkaniu międzykulturowym, podczas którego organizator szkolenia dyrektor lubelskiego Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży OHP Tomasz Kopyciński i uczestnicy z poszczególnych krajów opowiadali o całym przedsięwzięciu.

Do Ośrodka Szkolenia i Wychowania OHP w Lanckoronie na szkolenia odbywające się w dniach 14-21 lutego przyjechało 31 przedstawicieli organizacji partnerskich zaangażowanych w projekt z 14 krajów: Polski, Armenii, Rosji, Białorusi, Ukrainy, Rumunii, Węgier, Włoch, Grecji, Macedonii, Bośni i Hercegowiny, Serbii, Wielkiej Brytanii i Egiptu, którzy po raz pierwszy spotkali się na tematycznym tygodniowym seminarium w listopadzie zeszłego roku w Lublinie.

Szkolenie w Lanckoronie zostało zorganizowane z założenia dla multiplikatorów, czyli osób zajmujących się koordynowaniem projektów z zakresu międzynarodowej wymiany młodzieży z wykorzystaniem w pracy tzw. pedagogiki przeżyć i elementów edukacji międzykulturowej. Tematyka zajęć dotyczy mobbingu, dyskryminacji, bullyingu, molestowania seksualnego w miejscu pracy oraz konsekwencji zdrowotnych tych zjawisk. Problemy te dotykają coraz więcej firm, pracowników i pracodawców.

Zastraszanie w miejscu pracy, nagminne zlecanie zadań, które nie nalezą do obowiązków pracownika lub są poniżej jego kwalifikacji, ignorowanie pracownika, publiczne ośmieszanie pracownika, niewybredne komentarze czy komentowanie w niewłaściwy sposób wyglądu, niewłaściwe spoglądanie na kogoś, gdy ta osoba sobie tego nie życzy, zbyt nachalne zapraszanie na obiady, wyjścia itd. to niestety częste problemy w miejscu pracy – mówi Anna Kucharska z Państwowej Inspekcji Pracy Okręgowego Inspektoratu Pracy w Lublinie, która spotkała się z uczestnikami szkolenia w Lanckoronie. – Pracownicy zwykle boją się o tym mówić, a pracodawcy wykorzystują taką sytuację i udają, że ich firmy to nie dotyczy – dodaje. Szkolenie służy m.in. pokazaniu jak przeciwstawiać się tym zjawiskom, a także podzieleniu się przez uczestników doświadczeniem z rozwiązywania tego typu problemów w poszczególnych krajach. Uczestnicy szkolenia po powrocie z Polski mają podzielić się zdobytą wiedzą ze swoimi współpracownikami, organizować spotkania informacyjne i szkoleniowe, a także pomagać potrzebującym w zakresie tematycznym omawianym w Lanckoronie.

Projekt „Young professionals! Say no to Bullies!!!” realizowany jest przez Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży OHP w Lublinie w ramach programu Erasmus+.


Na zdjęciu u góry od prawej strony: Wojewódzki Komendant OHP z Lublina Piotr Gawryszczak, Komendant Główny OHP Marek Surmacz i jego zastępca Renata Wicha.

  

 

Informacja o seminarium w ramach projektu w listopadzie 2016 r.