Ferie w Małopolsce rozpoczęte

Upływa dopiero drugi dzień ferii w Małopolsce, a młodzież mogła już skorzystać z wielu interesujących ofert przygotowanych przez Wojewódzką Komendą OHP w Krakowie.

W Hufcu Pracy w Dąbrowie Tarnowskiej odbyły się warsztaty z doradcą zawodowym z Powiatowego Urzędu Pracy, podczas których uczestnicy uzyskali informacje o zasadach funkcjonowania rynku pracy oraz poznali umiejętności niezbędne do sprawnego poruszania się po nim. Poznali procedury zakładania własnej firmy i możliwości wsparcia finansowego przy jej zakładaniu. Sporządzili także własne biznesplany.

W pierwszym dniu ferii podopieczni Hufca Pracy w Limanowej wybrali się do Zalesia, aby spróbować swoich sił na trasach narciarstwa biegowego. Młodzież miała do pokonania odcinek około 4 km, na którym nie zabrakło długich zjazdów, a także płaskich fragmentów, gdzie każdy mógł doskonalić swój styl biegu na nartach. Wszyscy bez przeszkód dotarli do końca trasy zlokalizowanego przy Centrum Obsługi Ruchu Turystycznego w Zalesiu.

Do Rabki Zdrój udały się z kolei wolontariuszki Hufca Pracy w Skomielnej Białej, gdzie wzięły udział w balu zorganizowanym w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym dla Dzieci Niewidomych i Słabowidzących im. Św. Tereski. Uczestniczki pomagały w przygotowaniu stołów, dekorowały salę taneczną, a podczas zabawy karnawałowej prowadziły zabawy i konkursy dla podopiecznych Ośrodka. Część wychowanków hufca spotkała się w kinie na projekcji filmu pt. „Po prostu przyjaźń”.

,,Zimowe krajobrazy” to tytuł zajęć plastycznych, w których uczestniczyła młodzież z Ośrodka Szkolenia i Wychowania w Trzebini. W innym małopolskim Ośrodku – w Lanckoronie młodzi ludzie rozpoczęli ferie od treningu piłki nożnej w sali gimnastycznej, a po południu udali się na lodowisko w Kalwarii Zebrzydowskiej. Kolejnym punktem był wyjazd do Wadowic na basen „Delfin”.

Także w jednostkach rynku pracy zainteresowane osoby mogą skorzystać z możliwości uczestnictwa w warsztatach, autorskich programach i giełdach pracy. Pierwsza z giełd odbyła się w Punkcie Pośrednictwa Pracy w Proszowicach. Przedstawicielka firmy Promedica24 przedstawiła warunki zatrudnienia na stanowisku opiekun/ka osób starszych. Pracodawca oczekiwał od kandydatów doświadczenia w opiece nad osobami starszymi oraz – w przypadku pracy za granicą – biegłej znajomości języka angielskiego, a także języka niemieckiego na poziomie podstawowym. Po zapoznaniu się uczestników z zakresem obowiązków zainteresowani wypełnili formularze rekrutacyjne, a następnie wzięli udział w rozmowach kwalifikacyjnych.

Kolejna giełda, tym razem na stanowisko kolportera ulotek, została zorganizowana w Młodzieżowym Biurze Pracy w Krakowie. Tutaj przedstawiono również propozycje zatrudnienia, jakimi dysponuje krakowskie biuro.

Pierwszego dnia ferii w Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży w Nowym Sączu rozpoczął się autorski program pt. „Bezpieczne ferie z rynkiem pracy”. Najpierw odbyły się zajęcia integracyjne oraz na temat autoprezentacji. Na kolejne dni zaplanowano warsztaty z doradcą zawodowym, pośrednikami pracy, doradcą EURES oraz ratownikiem GOPR. Młodzież zdobędzie wiedzę z zakresu komunikacji interpersonalnej, sporządzania dokumentów aplikacyjnych, sytuacji panującej na lokalnym rynku pracy, działania sieci EURES. Ostatniego dnia odbędzie się szkolenie dotyczące udzielania pierwszej pomocy oraz zachowań w sytuacjach zagrożenia życia lub zdrowia.

Z kolei w tarnowskim Mobilnym Centrum Informacji Zawodowej młodzież zainteresowana diagnozą swoich predyspozycji zawodowych skorzystała z możliwości wykonania Kwestionariusza Zainteresowań Zawodowych (KZZ). Podczas indywidualnych porad doradcy pomagali szczególnie maturzystom w określeniu ich profilu zainteresowań w związku z decyzją o wyborze kierunku studiów.