Na Targach Pracy

Doradcy zawodowi z Mobilnego Centrum Informacji Zawodowej we Wrocławiu (Dolnośląska WK) wzięli udział w Targach Pracy zorganizowanych przez Biuro Karier i Programów Międzynarodowych Wyższej Szkoły Oficerskiej Wojsk Lądowych im. gen. Tadeusza Kościuszki.

Odwiedzający mieli okazję porozmawiać z przedstawicielami policji, straży miejskiej, straży granicznej, prywatnymi przedsiębiorcami gwarantującymi pracę młodym ludziom wchodzącym na rynek pracy, liderami, specjalistami ds. personalnych oraz doradcami zawodowymi zajmującymi się kreowaniem wizerunku oraz wspierającymi podczas podejmowania ważnych decyzji zawodowych.

Dużym zainteresowaniem cieszyło się stoisko OHP, przy którym doradczynie zawodowe Magdalena Polańska oraz Sara Pepłowska udzielały informacji na temat działalności z zakresu rynku pracy, w szczególności możliwości korzystania z porad w zakresie redagowania dokumentów aplikacyjnych, autoprezentacji, jak również pośrednictwa pracy oraz szkoleń zawodowych. Targom towarzyszyły również liczne warsztaty i prelekcje dotyczące sposobów poszukiwania zatrudnienia, zakładania własnej działalności gospodarczej oraz trendów panujących na rynku pracy.