Czas na Giżycko

Uczestnicy projektu „Akcja Aktywizacja – YEI”, realizowanego w ramach programu „Gwarancje dla młodzieży”, poza pomocą w zakresie zdobycia kwalifikacji zawodowych otrzymują również wsparcie psychologiczne. O tym czym jest depresja, jakie są jej skutki, co jest jej przyczyną, jak się ją diagnozuje, a przede wszystkim jak można jej zapobiegać i gdzie zwrócić się o pomoc, rozmawiali uczestnicy projektu „Akcja aktywizacja – YEI” z Młodzieżowego Centrum Kariery w Giżycku (Warmińsko-Mazurska WK).

Spotkania z zakresu zapobiegania depresji stanowiły kontynuację warsztatów oraz konsultacji indywidualnych z psychologiem i zamykały cykl tzw. miękkich form wsparcia uczestników projektu. Udział w zajęciach o charakterze psychologicznym, profilaktycznym, motywacyjnym i doradczym był szczególnie cenny dla osób borykających się z trudnościami w znalezieniu swojego miejsca na rynku pracy, podjęciu zatrudnienia i prawidłowym funkcjonowaniu w obszarze społeczno-zawodowym.

Kolejnym etapem realizacji przez uczestników projektu „Akcja Aktywizacja – YEI” będzie kurs zawodowy.

 

www.dreamsart.pl