Nowe kwalifikacje w ramach projektu

Zajęcia z przeciwdziałania depresji oraz indywidualne wsparcie psychologiczne to tylko niektóre formy wsparcia, w których biorą udział uczestnicy projektu „Akcja Aktywizacja – YEI” – realizowanego w ramach programu „Gwarancje dla młodzieży” – z Młodzieżowego Centrum Kariery w Rejowcu Fabrycznym (Lubelska WK).

Część z młodych ludzi uczestniczy obecnie w kursie prawa jazdy kat. B. W dalszej kolejności odbędą się kursy zawodowe: sprzedawcy z obsługą kasy fiskalnej i modułem visual merchandising, operatora koparko-ładowarki, pracownika kancelaryjno-biurowego, jak również zajęcia z kreowania wizerunku, a następnie trzymiesięczne staże zawodowe u pracodawców.

Zaproponowana ścieżka wsparcia ma pomóc młodzieży w zdobyciu kwalifikacji i umiejętności, a w rezultacie w znalezieniu pracy. Z projektu korzystają osoby w wieku od 18 do 24 lat, nieuczące się i niepracujące.

 

www.dreamsart.pl