Pamięci powstańców styczniowych

W rocznicę powstania styczniowego uczestnicy Ośrodka Szkolenia i Wychowania w Starachowicach (Świętokrzyska WK) oddali symboliczny hołd bohaterom największego zrywu narodowowyzwoleńczego z okresu zaborów.

Delegacja uczestniczek odwiedziła, pod opieką instruktora Joanny Rychty i wychowawcy Macieja Górskiego, Wąchock – miejsce mocno związane z powstaniem 1863 r. To tutaj mieściła się kwatera główna naczelnika wojska województwa sandomierskiego pułkownika Mariana Langiewicza. Maciej Górski przekazał wiele interesujących informacji na temat przywódców powstania i walk toczonych na ziemi świętokrzyskiej. Zapalono znicze pod pomnikiem Mariana Langiewicza, po czym zwiedzono dworek Langiewicza, gdzie mieścił się sztab główny, z którego późniejszy generał Langiewicz rozsyłał odezwy do burmistrzów i wójtów z całego województwa. Uczestniczki odwiedziły również klasztor Ojców Cystersów w Wąchocku.