Do Hiszpanii na staż

W Środowiskowym Hufcu Pracy w Elblągu oraz Ośrodku Szkolenia i Wychowania w Mrągowie (Warmińsko-Mazurska WK) trwa – w ramach programu Erasmus+ – projekt pn. „Inwestycja w przyszłość 2”. Dzięki uczestnictwu w projekcie 50 młodych ludzi z jednostek Warmińsko-Mazurskiej Komendy OHP wyjedzie na trzytygodniowy staż zawodowy do Hiszpanii.

Już 28 stycznia do Sewilli udała się 10-osobowa grupa kucharzy z Mrągowa i dziesięcioro fryzjerów z Elbląga. Przed wyjazdem uczestnicy brali udział w kursie języka hiszpańskiego na poziomie A1 oraz warsztatach kulturowych przybliżających tradycje i zwyczaje panujące w Hiszpanii, a w szczególności w Andaluzji. Zorganizowane zajęcia z doradcą zawodowym stanowiły okazję do poznania hiszpańskiego rynku pracy, jak również przygotowania życiorysu zgodnie ze wzorem dokumentu Europass-CV. Został on przetłumaczony na język hiszpański i przekazany pracodawcom, u których uczestnicy odbędą staż. Dokumenty pozwoliły na dobranie miejsca praktyki zawodowej zgodnie z dotychczasowym doświadczeniem i umiejętnościami posiadanymi przez młodych ludzi. Młodzież odbyła też indywidualne rozmowy z przedstawicielem hiszpańskiej organizacji euroMind.

Przed wyjazdem odbyły się także spotkania informacyjne z rodzicami uczestników i opiekunami grup, podczas których koordynator projektu oraz specjalista ds. monitoringu, ewaluacji i promocji projektu przekazali wszelkie niezbędne informacje.