Wspominając bohaterów

3 stycznia uczestnicy Środowiskowego Hufca Pracy we Włodawie (Lubelska WK) wzięli udział w spotkaniu, które odbyło się w ramach konferencji popularnonaukowej pod hasłem „Leon Taraszkiewicz ‚Jastrząb’, legenda polskiego podziemia niepodległościowego”. Jej gościem honorowym był mjr Stanisław Pakuła (na zdjęciu u góry), ps. Krzewina, żołnierz WiN-u z oddziału „Jastrzębia” na Lubelszczyźnie, ostatni z żyjących podkomendnych ppor. Edwarda Taraszkiewicza „Żelaznego”.

lubelska1Przypomniano najważniejsze i najbardziej spektakularne akcje oddziału „Jastrzębia” – zajęcie Parczewa w 1946 r., atak na Powiatowy Urząd Bezpieczeństwa Publicznego we Włodawie, uprowadzenie rodziny Bolesława Bieruta. Młodzież z zaciekawieniem słuchała wystąpień dotyczących bohaterów podziemia polskiego działających w powiecie włodawskim.